Ta strona używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności RODO
Polityka Prywatności
Regulamin Strony
AKCEPTUJĘ

Fundacja LEX NOSTRA z Ministerstwem Sprawiedliwości realizuje projekt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA od 1 kwietnia 2019 roku we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w Okręgu Płockim realizuje projekt w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym a także świadkom i osobom im najbliższym.

W ramach realizacji zadania osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym oferowana jest pomoc polegająca na:

 • organizowaniu i finansowaniu pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 • organizowaniu i finansowaniu pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeśli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
 • organizowaniu i finansowaniu pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza
  – przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
 • pokrywaniu kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
 • organizowaniu i finansowaniu pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
 • organizowaniu i finansowaniu szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywaniu kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • pokrywaniu kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 • finansowaniu okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych
  i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 • finansowaniu przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywaniu kosztów transportu;
 • pokrywaniu kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 • pokrywaniu kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Ponadto dla świadków i osób im najbliższych świadczona jest pomoc w postaci:

 • organizowania i finansowania pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza
  – przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;
 • pokrywania kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie
  i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

Leave a Comment

Your email address will not be published.