Ta strona używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności RODO
Polityka Prywatności
Regulamin Strony
AKCEPTUJĘ

Pomoc Postpenitencjarna

Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA w okresie 01.01.2019- 31.12.2019 we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości realizuje projekt w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Zadanie realizowane jest na terenie województwa mazowieckiego. Główną siedzibą Ośrodka Readaptacji Społecznej jest siedziba Fundacji LEX NOSTRA, zlokalizowana na terenie dzielnicy Warszawa Śródmieście przy ul. Siennej 45/5, 00-121 Warszawa.

W ramach realizacji zadania świadczona jest pomoc dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz dla osób im najbliższych, która obejmuje:

 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia w ośrodku dla bezdomnych;
 • organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia
  i aktywizacji zawodowej;
 • organizowanie i finansowanie programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji
  i przemocy, w tym przemocy w rodzinie oraz problemom uzależnień;
 • pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy;
 • pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej
  w formie: żywności lub bonów żywnościowych; odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej lub bonów towarowych; biletów komunikacji miejskiej; leków, środków opatrunkowych i sanitarnych; wyrobów medycznych w tym protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych; pomocy naukowych, dydaktycznych i materiałów biurowych; niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie społeczne w miejscu zamieszkania lub pobytu, zwłaszcza osób niepełnosprawnych; materiałów, narzędzi i wyposażenia niezbędnego do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym, wykonywania wyuczonego zawodu albo prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Leave a Comment

Your email address will not be published.