Ta strona używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności RODO
Polityka Prywatności
Regulamin Strony
AKCEPTUJĘ

Aktywność społeczna osób starszych

Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA w roku 2019 we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt, którego celem jest na tworzenie oferty aktywności społecznej, pozwalającej na zagospodarowanie potencjału osób w wieku powyżej 60 lat.

Zadanie realizowane jest na terenie miasta Białystok.

Cel główny zadania:
Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.

  • Cele szczegółowe:
    Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych.
  • Tworzenie warunków dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej.
  • Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, w tym udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej.
  • Zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji.

Leave a Comment

Your email address will not be published.