Ta strona używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności RODO
Polityka Prywatności
Regulamin Strony
AKCEPTUJĘ

China Town

Niniejszy artykuł dotyczy niesprawiedliwości i bezprawnych działań podejmowanych przez Polski Instytut Ekonomiczny z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 87 w Warszawie  względem film Schwester Company Sp. z o.o. oraz China Town Travel s.c., które to wynajmowały lokale użytkowe od wskazanego podmiotu. Poniżej kilka słów o Członku Zarządu niniejszych spółek, Panu Chai Hongyun oraz szczegółowy opis zaistniałej sytuacji.

Chai Hongyun od ponad 25 lat mieszka w Polsce i przez cały ten czas przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku Polski w Chinach. W Warszawie prowadzi kilka firm, m.in. sieć restauracji China Town (Spółka Schwester Company). Jest także założycielem
Pol- Chin Consulting. Wielokrotnie organizował polsko- chińskie fora gospodarcze a także przedstawienia z okazji Chińskiego Nowego Roku w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej oraz w Sali Kongresowej Pałacu Kultury. Prowadzi biuro podróży, szkołę językową oraz portal informacyjny dla Chińczyków mieszkających w Polsce- plchinese.com. Jest znanym influencerem w chińskich mediach społecznościowych. Aktywnie promuje Polskę jako ciekawy punkt dla chińskiej turystyki przejazdowej, publikując wiele materiałów na temat tutejszych atrakcji turystycznych. Działalność edukacyjna jest dla Pana Chaia bardzo ważna- w wolnym czasie pisze słowniki. Do tej pory wydał już słownik chińsko- polski oraz polsko- chińsko- wietnamski. Organizował ogólnopolski konkurs dla Polaków z wiedzy o Chinach. Ponadto świadczy pomoc chińskim inwestorom w Polsce. Aktualnie pracuje m.in. nad dużym projektem inwestycyjnym z Chin w województwie lubelskim. W uznaniu zasług dla rozwoju relacji polsko- chińskich od Państwa Polskiego otrzymał medal upamiętniający 65 rocznicę nawiązania stosunków pomiędzy Polską a Chińską Republiką Ludową.

W II połowie 2018 roku we wnętrzu wynajmowanego budynku PIE rozpoczął remont. Uzasadnieniem dla podjęcia owych działań wg PIE była chęć polepszenia warunków pracy dla wszystkich korzystających z budynku. Mniej więcej w tym samym czasie, wynajmujący dostarczył Panu Chai Hongyun nową umowę najmu lokalu znajdującego się na parterze,
a przeznaczonego pod restaurację. Zgodnie z obietnicą PIE, umowa nie różniła się treścią
a ponowne podpisanie spowodowane było tylko i wyłącznie zmianą nazwy właściciela.

Nieoczekiwanie, 6 dni później wynajmujący wypowiedział Panu Chai umowę na lokale na piętrze, zajmowane przez Biuro podróży China Town Travel, Pol- Chin Consulting
i Chińską Szkołę w Warszawie. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w biura te Pan Chai zainwestował mnóstwo pieniędzy, chociażby na remont ścian, podłóg czy schodów drewnianych. Z tego powodu władze spółek poprosiły o negocjacje z PIE  jednakże do spotkania doszło dopiero po kilku miesiącach, pod koniec lutego.

Ponadto, 7 stycznia 2019 r. doszło do wypowiedzenia kolejnej umowy ze strony PIE- tym razem dotyczącej restauracji. Co ciekawe, wypowiedzenie nastąpiło zaledwie po 47 dniach od przedłużenia umowy, podpisanej uprzednio na czas nieokreślony do 31 grudnia 2025 roku.

Po upływie terminu wypowiedzenia umowy, 7 maja 2019 r. PIE bezprawnie odciął dostawę bieżącej wody do lokalu, pomimo tego że wszelkie spory pomiędzy stronami powinny zostać rozwiązane na drodze polubownych negocjacji bądź na drodze sądowej.

Po niedługim czasie, czując się oszukanym Pan Chai wystąpił do Sądu o orzeczenie, iż działanie PIE nie jest zgodne z prawem. W następstwie, Sąd wydał postanowienie zabezpieczające wzywające PIE do włączenia dostaw wody.

Według przepisów, po uzyskaniu źródła wody bieżącej, lokal gastronomiczny zobowiązany jest do ponownego przeprowadzenia testu wody. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji, lokal może zostać ponownie otwarty. Tak było w przypadku restauracji China Town.

Po uzyskaniu decyzji sanepidu zezwalającej na wznowienie działalności gastronomicznej, 21 sierpnia Pan Chai odbył spotkanie z przedstawicielem PIE, który nie ukrywał zaskoczenia z powodu pozytywnej rekomendacji ze strony sanepidu. Przedstawiciel wielokrotnie odgrażał się, że może jeszcze 10- krotnie zakręcić wodę, a nawet posunie się do wykorzystania władzy rządowej, aby osiągnąć zamierzony cel. Dopytywał również o pozostałe lokale gastronomiczne Pana Chaia.

Pan Chai podczas spotkania zaproponował polubowne rozwiązanie, a mianowicie chciał prowadzić restaurację do czasu podjęcia przez Sąd decyzji w kwestii rozstrzygnięcia sporu. PIE nie przystał na propozycje, dodatkowo grożąc Panu Chaiowi, że będzie musiał uiścić opłatę
w wysokości 900 tys. zł za czynsz i karę za zwłokę.

Pan Chai podjął kolejne kroki, a mianowicie nawiązał ponowny kontakt z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, do której uprzednio zwracał się pisemnie dwukrotnie. W odpowiedzi KPRM poinformował Pana Chai, że nie ma podstaw do podważania decyzji PIE.

28 sierpnia br. odbyło się również spotkanie w Kancelarii Prezesa RP, w którym uczestniczył Pan Chai, Dyrektor Departamentu oraz prawdopodobnie reprezentant PIE,
o którego obecności Pan Chai nie został wcześniej poinformowany. Niestety spotkanie nie przyniosło pozytywnego rezultatu i nie wniosło niczego nowego do sprawy.

Następnego dnia Pan Chai napisał maila do departamentu, w którym poprzedniego dnia był na spotkaniu. Treść maila w skrócie przedstawia się następująco: „wyraziłem swoje stanowisko podczas rozmowy, odnośnie niektórych gróźb, wyraziłem zamiar wystąpienia do sądu oraz do mediów, poinformowałem także Ambasadę Chin w Polsce, mając nadzieję, że PIE nie będzie wykorzystywać polskiej władzy, aby mnie zaatakować”. Pan Chai mailowo poprosił  o umówienie spotkania na wyższym szczeblu. W rezultacie otrzymał odpowiedź, aby nie przesyłać maili na adres departamentu.

Następnego dnia Pan Chai ponownie napisał maila do departamentu z prośbą
o bezpośredni kontakt do osoby wskazanej w mailu, jednakże uzyskał tylko informację, iż „PIE nie podlega pod ten departament, nadzór nad nim sprawuje CAS, a kontakt do osoby odpowiedzialnej za sprawę to…”

Nasuwa się zatem pytanie- jaki był cel spotkania w KPRM-ie z osobą która nie jest właściwą i kompetentną w sprawach związanych z Polskim Instytutem Ekonomicznym?

W chwili obecnej restauracja przy Al. Jerozolimskich nadal jest nieczynna. Za każdym razem, przy wyznaczeniu terminu ponownego otwarcia, PIE wykonuje kolejne prace remontowe, które uniemożliwiają wejście pracownikom restauracji oraz jej normalne funkcjonowanie.