Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Fundacja LEX NOSTRA podpisała umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA podpisała z Ministerstwem Sprawiedliwości Umowę na realizację zadań w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym na terenie okręgu Płockiego w roku 2020. Celem zadania jest stworzenie ogólnopolskiej, kompleksowej sieci pomocy osobom pokrzywdzonym, świadkom oraz osobom im najbliższym.

Fundacja w ramach realizowanego zadania oferuje pomoc prawną, psychologiczną oraz materialną w Okręgowym Ośrodku w Płocku oraz w Lokalnych Punktach zlokalizowanych na terenie 9-ciu powiatów: płockiego, żuromińskiego, mławskiego, ciechanowskiego, sierpeckiego, płońskiego, gostynińskiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego.

Osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym oferowana jest pomoc polegająca na:

  • organizowaniu i finansowaniu pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
  • pokrywaniu kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
  • organizowaniu i finansowaniu pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
  • organizowaniu i finansowaniu szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywaniu kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
  • pokrywaniu kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
  • finansowaniu okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
  • finansowaniu przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywaniu kosztów transportu;
  • pokrywaniu kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
  • pokrywaniu kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Ponadto dla świadków oraz osób im najbliższych świadczona jest pomoc psychologiczna, a także bieżące wsparcie osób pierwszego kontaktu.

Lokalne punkty, prowadzone przez Fundację LEX NOSTRA:

Powiat płocki

Ul. Jesienna 9/1

09-520 Łąck

Biuro jest czynne w piątki, w godz.: 9:00 – 13:00

 

Powiat żuromiński

Ul. Zamojskiego 53,

09-300 Żuromin

Biuro jest czynne w czwartki, w godz. 12:00 – 16:00

 

Powiat mławski

Ul. Padlewskiego 1/3

06-500 Mława

Biuro jest czynne w czwartki, w godz.: 10:00 – 14:00

 

Powiat ciechanowski

Ul. Zamkowa 27

06-400 Ciechanów

Biuro jest czynne w środy, w godz. 9:00 – 13:00

 

Powiat sierpecki

Ul. Świętokrzyska 2A, lok. 20

09-200 Sierpc

Biuro jest czynne w poniedziałki, w godz.: 10:00 – 14:00

 

Powiat płoński

Ul. 15-go Sierpnia 8

09-100 Płońsk

Biuro jest czynne w piątki, w godz. 13:00 – 17:00

 

Powiat gostyniński

Ul. Zamkowa 7

09-500 Gostynin

Biuro jest czynne w czwartki, w godz.: 14:00 – 18:00

 

Powiat sochaczewski

Ul. Warszawska 33C, lok. 2A

96-500 Sochaczew

Biuro jest czynne w poniedziałki, w godz.: 10:00 – 14:00

 

Powiat żyrardowski

Ul. Partyzantów 7

96-300 Żyrardów

Biuro jest czynne w poniedziałki, w godz. 10:00 – 14:00