Ta strona używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności RODO
Polityka Prywatności
Regulamin Strony
AKCEPTUJĘ

Sztuka dobrej komunikaсji

Efektywna komunikacja

Umiejętności mówienia i słuchania, prowadzenia rozmowy, komunikowania się, interakcji, pomagają nam być słyszanymi i rozumianymi, wyrażać nasze wartości i rozumieć innych, przekazywać i otrzymywać informacje.

 

Dzięki dobrej komunikacji łatwiej nie tylko prowadzić rozmowę i negocjować, utrzymywać relacje, znajdować wzajemne zrozumienie z kolegami, klientami, pracownikami, krewnymi, przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne, negocjować z pracodawcą, z partnerami, osiągać cele, prowadzić do wzrostu dochodów firmy, ale także przechodzić przez momenty kryzysowe w relacjach osobistych, w biznesie, w pracy. Dlatego potrzebujemy dobrej umiejętności komunikacji, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Niestety w wielu przypadkach i sytuacjach nasza komunikacja i umiejętności są kiepskie.

Nasza komunikacja składa się z werbalnej i niewerbalnej – jest to równowaga w kompleksie mowy, postawy ciała, tempui głośności słów, dykcji, gestykulacji i mimiki. Ponieważ podczas komunikacji wykorzystujemy różne kanały komunikacji (audio, wideo, e-mail, rozmowy telefoniczne, online), najskuteczniejsze są nadal spotkania na żywo, tzw. „twarzą w twarz”, gdzie łatwiej jest zauważyć i zareagować nawet na drobne zmiany wyrazu twarzy, nastroju, zmiany postawy, lepiej słyszeć ton i szybkość głosu, aby utrzymać kontakt z rozmówcą.

Dobra wiadomość jest taka, że ​​umiejętności komunikacyjne można trenować i poprawiać, aby były skuteczne.

Skuteczna komunikacja wysokiej jakości to sztuka. Ten złożony proces składa się z kilku elementów:

– zaufanie

Komunikacja jest najłatwiejsza z tymi osobami, z którymi nadawaliśmy na tej samej fali, z którymi dobrze się czujemy, biorąc pod uwagę stan emocjonalny rozmowy, z którymi nawiązujemy więź emocjonalną. Pomaga to poczuć rozmówcę i uwzględnić jego zainteresowania podczas budowania komunikacji.

– życzliwość

Znajdź w rozmowie to, co cię pociąga, okaż szczere zainteresowanie, gotowość i chęć wysłuchania myśli drugiej osoby, aby ją poznać. Podkreślaj osiągnięcia i dobre cechy osoby, z którą rozmawiasz.

– otwartość

Bądźcie gotowi do współpracy, dzielenia się informacjami, znajdowania nowych rozwiązań i nie stawiaj sobie za zadanie coś ukryć. Podobnie staraj się zadawać pytania otwarte w rozmowie ze swoim rozmówcą. Jeśli jesteś zdenerwowany lub zaniepokojony, powiedz o tym drugiej osobie, zmniejsza to napięcie i zbliża.

– panowanie nad swoimi emocjami

Czy są te emocje krzykiem, upokorzeniem, zniewagą, agresją, złością, szczerymi pochlebstwami, udawaniem, czy też osoba jest w stanie powstrzymać się i prawidłowo radzić sobie ze swoimi uczuciami, od tego zależy proces i wynik skutecznej komunikacji. Dlatego tak trudno jest negocjować z ludźmi, którzy szybko tracą kontrolę nad swoimi emocjami.

– własny szacunek, szacunek dla innych oraz stosunek do siebie i innych ludzi

Trudniej jest dojść do porozumienia, znaleźć wspólne rozwiązanie, ludziom, którzy są przekonani jedynie o własnej prawości, nie zauważają innych ludzi i nie uwzględniają ich interesów, nie są elastyczni w poszukiwaniu kompromisów, nie przyznają własne błędy, różnice w światopoglądzie.

– skupiona uwaga na rozmówcy

Ponieważ komunikacja tworzy dwustronną rozmowę, dialog, ważne jest nie tylko mówienie bez zatrzymywania się, ale także aktywne słuchanie i rozumienie tego, co mówi rozmówca, zachęcanie go do rozmowy poprzez zadawanie wiodących pytań, stosować pauzy.

 

Popraw swoją komunikację i twórz ekskluzywne relacje z sobą i innymi iunikniesz wielu nieporozumień i nieprzyjemnych sytuacji.

 

 

mgr Antonina Chernets’ka

Psycholog/Psychoterapeuta

Fundacja LEX NOSTRA