Ta strona używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności RODO
Polityka Prywatności
Regulamin Strony
AKCEPTUJĘ

Skuteczny podział majątku wspólnego to nie jest taki podział składników, który pozostał małżonkom w dniu rozwodu.

Skuteczny podział majątku_LEX NOSTRA

W tym artykule postaram się wyjaśnić w prosty sposób, co należy brać pod uwagę w takich postępowaniach, a także dlaczego ważne jest sięgniecie pamięcią do początków małżeństwa. Z mojej obserwacji wynika, że często mylone jest pojęcie rozdzielności małżeńskiej majątkowej z podziałem majtku wspólnego. To pierwsze oznacza końcową datę gromadzenia majątku, której początkiem jest zawarcie związku, a to drugie podział tego, co zostało zgormadzone przez małżonków w okresie od dnia zawarcia związku do dnia ustanowienia rozdzielności małżeńskiej majątkowej.

W tym miejscu zaznaczę, że wraz z wstąpieniem w związek małżeński strony pozostają we wspólności majątkowej albo do czasu ustanowienia rozdzielności majątkowej (sądownie lub notarialnie), albo do dnia uprawomocnienia się wyroku Sądu Okręgowego w sprawie o rozwód. W postępowaniach sądowych strony często zapominają o istocie podziału majątku małżeńskiego, zazwyczaj dzielą to co pozostało z dniem rozwodu – a właściwe powinnam napisać „z dniem ustania małżeńskiej wspólności majątkowej”.

Najczęstszymi składnikami majątku jest samochód i mieszkanie lub dom, nierzadko w kredycie hipotecznym. Małżonkowie rozliczają też nakłady z majątku osobistego na wspólny. Takim nakładem będą np. środki zgromadzone na lokacie przez jedną stronę przed wstąpieniem w związek małżeński, które zostały przeznaczone na budowę domu lub remont mieszkania. W takich przypadkach, jeżeli strona druga będzie kwestionować taki nakład – koniecznym będzie udowodnienie  nakładów np. potwierdzeniami zapłaty z konta, lub zeznania świadków. Drugim przykładem nakładów na majątek wspólny będzie np. ponoszony przez drugą stronę ciężar utrzymania kosztów za czynsz. Zdarza się dosyć często, że jedna osoba płaci co miesiąc za czynsz, ubezpieczenie mieszkania , czy też spłaca kredyt hipoteczny, a druga strona nie partycypuje w takich kosztach z różnych powodów (brak chęci, brak środków, złośliwość). Połowę tych kosztów można rozliczyć w postępowaniach o podział majątku wspólnego.  Sąd rozliczy takie nakłady, tylko w przypadku gdy taki wniosek o ich rozliczenie zostanie złożony w postępowaniu o podział majątku wspólnego, w przeciwnym wypadku sąd nie ma obowiązku brać pod uwagę kosztów poniesionych przez małżonków.

Powyższy przykład rozliczenia mieszkania lub domu, z autem i nakładami jest klasykiem w postępowaniach sądowych, i niestety w większości przypadków jest to błąd, o czym napisze poniżej. Trzeba pamiętać, że wyniku podziału majątku zakończonego prawomocnie przed sądem  nie da się zmienić w innych postępowaniach, i to co zostanie pominięte nie będzie podlegać dodatkowemu podziałowi. Inaczej wygląda sytuacja, w której podział majątku wspólnego został dokonany w formie aktu notarialnego (taką formę wybierają małżonkowie, którzy co do zasady są zgodni z podziałem składników i nie występuje tutaj żadne spór). W przypadku aktu notarialnego, jest możliwość dokonania uzupełniającego podziału majątkowego przed sądem. 

Często zapominamy o spadkach i darowiznach, które otrzymywaliśmy podczas trwania małżeństwa. Jeżeli darowizna była przeznaczona tylko na jednego małżonka – to jej wartość podlega rozliczeniu w majątku wspólnym. Natomiast, jeśli któryś z małżonków dokonywał działu spadku, w ramach którego był zobowiązany spłacić drugiego spadkobiercę to środki finansowe przeznaczone na spłatę należy rozliczyć jako nakład z majątku wspólnego na osobisty strony.

Z bardziej przyziemnych przykładów, o których często zapominamy to konta małżonków, lokaty, emerytury, nabyte prawa do lokali służbowych, nabyte prawa do zasiedzenia, czy też możliwość żądania przeniesienia całej własności nieruchomości dla jednej osoby, nawet gdy ziemia należała do drugiego małżonka przed wstąpieniem w związek małżeński, a strony wspólnie zbudowali na gruncie dom.  W postępowaniu o podział majątku wspólnego dokonujemy również rozliczenia składników majątku, które zostały w sposób nieuprawniony zbyte przez drugą stronę. Np. podczas trwania małżeństwa (zazwyczaj gdy toczy się już sprawa o rozwód) druga strona sprzedaje pojazd mechaniczny – kwota uzyskana ze sprzedaży podlega rozliczeniu na zasadzie odszkodowania.

Tych składników majątku wspólnego jest tak naprawdę bardzo dużo, każde małżeństwo to inna historia, inne składniki majątku, i każde małżeństwo wymaga dokładnej weryfikacji majątku, zaczynając od dnia wstąpienia w związek małżeński. Wymieniłam tylko to co mi przyszło do głowy korzystając z chwili wolnego.

Dla osób, które chciałyby skorzystać z bezpłatnej konsultacji prawnej w zakresie podziału majątku wspólnego po rozwodzie, oraz w innych majątkowych sprawach, informuję że BEZPŁATNE PORADY PRAWNE  organizowane są w piątki, w siedzibie Kancelarii w Warszawie (kontakt telefoniczny w sprawie pomocy prawnej: +48 724 543 692 lub pod adresem e-mail: pomoc@lexnostra.pl).