„Bastion Dialogu” o planie Morawieckiego, czyli refleksje Andrzeja Voigt