Maciej Lisowski wziął udział w IV Kongresie Nauk Sądowych, który miał miejsce dnia 23 listopada 2019 roku w  Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem przewodnim były „Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce”.

W zakresie:

  • Projekt ustawy o biegłych, analiza, dyskusja i zaopiniowanie
  • Zebranie i przedstawienie informacji i dorobku naukowego, opiniodawczego biegłych i rzeczoznawców
  • Kierunki i metody poprawy jakości i efektywności  wykonywania ekspertyz w Polsce
  • Pragmatyzm w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz biegłych i rzeczoznawców
  • Błąd a fałsz w ekspertyzie
  • Ubezpieczenie biegłych nieobowiązkowe czy obowiązkowe

https://www.4kongres.pl/4-kongres-nauk-sadowych