Wspomóż Fundację LEX NOSTRA darowizną: SANTANDER nr. konta: PL 98 1090 1030 0000 0001 1662 5224 (SWIFT: WBKPPLPPXXX)

Od dziś elastyczny czas pracy. Co to oznacza dla pracowników?

Najważniejsza zmianą jest wprowadzenie dłuższego niż obecnie, bo aż 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego oraz ruchomego czasu pracy. Okres rozliczeniowy to wyrażony w tygodniach lub miesiącach przedział czasu, po upływie którego następuje rozliczenie przepracowanego przez pracownika czasu. [...]

Zlecenie a obowiązkowe szkolenie BHP

  Fakt, że strony współpracują w oparciu o umowę cywilnoprawną, nie zwalnia zleceniodawcy od obowiązku zagwarantowania zleceniobiorcy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wynika to z art. 304 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i [...]

Zrzeczenie się spadku a odrzucenie spadku

Niedawno zmarła moja mama. Nie pozostawiła testamentu. Jestem w lepszej sytuacji materialnej, niż moje rodzeństwo i spadek po mamie tak naprawdę nie wpłynie na moją sytuację materialną, więc wolałabym pozostawić go siostrom. Biorę pod uwagę zrzeczenie się spadku. W jaki sposób mogę tego [...]

Co wchodzi w całkowity koszt kredytu?

Przez całkowity koszt kredytu rozumiemy wszelkie koszty, jakie biorący kredyt musi ponieśc w związku z zawarciem umowy kredytowej. W dzisiejszym artykule skoncentrujemy się wyłącznie na sprawach związanych z kredytem konsumenckim. Do całkowitych kosztów kredytu w przypadku kredytu [...]

Nie wolno żądać dowodu osobistego „pod zastaw”

Czy zdarzyło się Państwu kiedyś, że przed wypożyczeniem jakiejś drogiej rzeczy (np. sprzętu pływackiego w kurorcie) zostaliście poproszeni o pozostawienie dowodu osobistego jako zastawu? Kiedyś takie praktyki były codziennością, dziś zdarzają się coraz rzadziej. Być może wynika to z tego, że [...]