Wspomóż Fundację LEX NOSTRA darowizną: SANTANDER nr. konta: PL 98 1090 1030 0000 0001 1662 5224 (SWIFT: WBKPPLPPXXX)

Przetwarzanie danych osobowych: kilka porad praktycznych

Przed rokiem gazety pisały o wątpliwościach Warszawiaków, którzy zostali przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poproszeni o podanie numeru PESEL, ewentualnie NIP. W założeniu spółki miało to na celu ułatwienie identyfikacji konsumentów i przyśpieszenie ich obsługi. Wzbudziło to [...]

Nasilenie działań windykacyjnych może być bezprawne

Windykator nie może nękać telefonami i być napastliwy, a już na pewno nie wolno mu na własną rękę poszukiwać kontaktu do bliskich dłużnika i informować go o istniejącym zadłużeniu. Działania te, jeśli są powtarzane z dużą regularnością, mogą nawet skutkować oskarżeniem o stalking (art. 190A [...]

Kiedy pożyczka, kiedy kredyt? (II)

Co może być przedmiotem kredytu? Przedmiotem kredytu mogą być tylko i wyłącznie pieniądze. Czy umowa kredytu wymaga formy pisemnej? Umowa kredytu powinna zostać zawarta w formie pisemnej, jednak ustawodawca nie łączy żadnych konsekwencji z jej niezastosowaniem, więc należy uznać, że ma to [...]

Kiedy pożyczka, kiedy kredyt? (I)

Regulacji kredytu i pożyczki nie znajdziemy w tej samej ustawie – kredyt jest bowiem regulowany przez prawo bankowe, zaś pożyczka – przez kodeks cywilny. W pierwszej kolejności przyjrzymy się umowie pożyczki.   Co może być przedmiotem pożyczki? Pożyczka jest umową, przez którą [...]

Zmiana nielubianego imienia lub nazwiska

Zasady zmiany imienia i nazwiska reguluje ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. Zgodnie z art. 4, zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:   1)   imienia lub nazwiska [...]