Wspomóż Fundację LEX NOSTRA darowizną: SANTANDER nr. konta: PL 98 1090 1030 0000 0001 1662 5224 (SWIFT: WBKPPLPPXXX)

Rozliczenie nakładów na mieszkanie jednego z małżonków

Problem: Po ślubie wprowadziliśmy się do mieszkania, które mąż nabył wcześniej. Wyremontowaliśmy je wspólnymi siłami, w co włożyłam dużo swoich pieniędzy. Niestety, nasze relacje kilka lat później pogorszyły się na tyle, że zapadła decyzja o rozwodzie. Czy w takiej sytuacji mogę odzyskać [...]

Proponowane zmiany w ustawie o komornikach

Prawdopodobnie już wkrótce zwiększona zostanie liczba etatów komorniczych – pojawi się nawet 200 nowych kancelarii. Decyzję o tym Ministerstwo Sprawiedliwości argumentuje stale zwiększającą się liczbą wpływających do komorników spraw. Obecnie jeden komornik przypada na 35 tysięcy mieszkańców. [...]

Prawa klienta biura podróży

Konsument powinien zapoznać się z umową, na podstawie której realizowana będzie wycieczka oraz regulamin wyjazdu, gdyż najczęściej znajdują się tam postanowienia dot. np. sposobu i terminu dokonania reklamacji czy terminów odstąpienia od umowy, o czym będzie mowa później. Co ważne – regulamin [...]

Umowa konkubencka – co daje jej zawarcie?

Przy okazji dyskusji o związkach partnerskich przeciwnicy ich usankcjonowania podkreślali, że istnieją już narzędzia, które umożliwiają partnerom ułożenie stosunków w płaszczyźnie majątkowej i niemajątkowej. Jednym z nich jest umowa konkubencka która na pewno nawet w połowie nie realizuje [...]

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – czy tylko akt notarialny?

Umowa przedwstępna regulowana jest w art. 389 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z paragrafem pierwszym, jest to umowa, poprzez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy. Zawarcie umowy przedwstępnej ma zatem miejsce wtedy, gdy z jakichś powodów strony nie mogą [...]