Wspomóż Fundację LEX NOSTRA darowizną: SANTANDER nr. konta: PL 98 1090 1030 0000 0001 1662 5224 (SWIFT: WBKPPLPPXXX)

Koniec przywilejów chorobowych sędziów i prokuratorów

Na pełne uposażenie nadal mogą liczyć mundurowi, którzy są nieobecni w pracy z powodu choroby zawodowej. Minister określi w rozporządzeniu listę przypadłości uzasadniających wypłatę pełnego uposażenia.   W dalszym ciągu pełne uposażenie będzie przysługiwało osobom, które uległy wypadkowi [...]

Ustawa o kredycie konsumenckim

Jak wskazuje nazwa, kredyt ten przeznaczony jest dla konsumenta, a więc dla osoby fizycznej dokonującej czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22(1) kodeksu cywilnego). Z kolei kredyt może zostać udzielony wyłącznie przez przedsiębiorcę, [...]

Gdy przeciwko pracownikowi prowadzona jest egzekucja

Karą grzywny nawet do 2 tysięcy złotych może zostać ukarany pracodawca, który nie przekaże wierzycielowi bądź komornikowi zajętego wynagrodzenia i wypłaci je pracownikowi. Grzywna może zostać nałożona na pracodawcę także w razie, gdyby nie poinformował nowego pracodawcy o zajęciu [...]

Nie można wypowiedzieć umowy kredytu z powodu nieznacznej zaległości

  Mieszkaniec Białegostoku w 2006 r. wziął kredyt na budowę i wykończenie domu na kwotę ponad 252 tys. franków szwajcarskich. Przez kilka pierwszych lat spłacał kredyt terminowo, jednak po trzech latach nie zapłacił w terminie raty za półtora miesiąca.   Bank wypowiedział umowę [...]

Czy deweloper odpowiada za wady budynku?

Kupujący może żądać niezwłocznego usunięcia wad w ramach rękojmi za wady fizyczne. Rękojmia przysługuje z mocy prawa i nie może zostać wyłączona w drodze umowy, nie wspominając o jednostronnym oświadczeniu woli dewelopera. Rękojmia jest szczególnym rodzajem odpowiedzialności sprzedawcy za [...]