Wspomóż Fundację LEX NOSTRA darowizną: SANTANDER nr. konta: PL 98 1090 1030 0000 0001 1662 5224 (SWIFT: WBKPPLPPXXX)

Pracodawca może odwiedzić chorego pracownika

Każdy pracodawca może kontrolować prawidłowość wykorzystywania przez pracownika zwolnienia lekarskiego. Jeżeli zwolnienie lekarskie dotyczy pierwszych 33 dni choroby (14 dni, jeżeli pracownik ukończył 50 lat) lub jeżeli pracodawca jest płatnikiem zasiłków chorobowych, może podjąć kontrolę we [...]

Separacja: gdy potrzeba czasu na przemyślenia

  Do 1999 r. prawo przewidywało tylko jedną możliwość dla małżonków, których związek nie okazał się wystarczająco trwały i dobry – rozwód. Zgodnie z obowiązującym obecnie porządkiem prawnym, każdy z małżonków może żądać, by sąd orzekł separację w sytuacji, gdy nastąpił trwały rozkład [...]

Umowa na zastępstwo

Najczęstszymi powodami zawierania umów na zastępstwo jest przebywanie pracownika na urlopie (macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym), pełnienie przezeń funkcji społecznych lub zwolnienie chorobowe. Nie można zawrzeć umowy na zastępstwo, jeśli pracodawca nie zna przyczyn nieobecności [...]

Kim jest konsument i jakie ma uprawnienia w razie zawarcia umowy sprzedaży ?

  Sytuacja prawna konsumentów jest regulowana przez szereg ustaw, m.in przez Ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego czy Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów, a samą definicję konsumenta znajdziemy a kodeksie cywilnym. W art. 22(1) [...]

Co pracodawca może o nas wiedzieć ?

  W procesie rekrutacji pracodawca może żądać podania następujących informacji (art. 22(1) kodeksu pracy): -        imiona i nazwisko -        imiona rodziców -        data urodzenia [...]