Wspomóż Fundację LEX NOSTRA darowizną: SANTANDER nr. konta: PL 98 1090 1030 0000 0001 1662 5224 (SWIFT: WBKPPLPPXXX)

Prawo do odszkodowań medycznych

Każdy pacjent, który poniósł szkodę na skutek nieprawidłowego działania lekarza, może skorzystać z kilku dróg prawnych dochodzenia przysługujących mu roszczeń. Pierwszą jest złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przez lekarza przestępstwa spowodowania ciężkiego [...]

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania pozwala osobie skazanej, która już poniosła konsekwencje swojego czynu, żyć bez stygmatu przestępcy i w pełni korzystać z wszelkich praw i przywilejów obywatelskich - takich samych, jak osoby nigdy nie karane. Już choćby dlatego instytucja zatarcia skazania jest bardzo ważna [...]

Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Relacje pomiędzy małżonkami, w przypadku gdy postanawiają się rozstać, bywają niekiedy skomplikowane i bolesne. Narzeczeni w czasie zawierania małżeństwa deklarują, że pozostaną ze sobą „dopóki śmierć ich nie rozłączy”. Bywa jednak tak, że niektóre małżeństwa ulegają rozpadowi. Zawsze jest to [...]

Żandarm i kosmici

Przygrywką było EURO 2012. Wówczas nikt nie zwrócił specjalnej uwagi na to, że rząd przyznał –  czasowo wprawdzie, ale jednak – specjalne uprawnienia Żandarmerii Wojskowej. Dziś sprawa powraca. I, niestety, przestaje być  „wesoło”... Od 5-go listopada [...]

Zawieszenie działalności gospodarczej

Prawo do czasowego zawieszenia działalności gospodarczej jest dla przedsiębiorcy bardzo korzystną regulacją prawną. Korzyści, jakie dla interesów przedsiębiorcy wynikają z zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dotyczą zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia oraz [...]