Wspomóż Fundację LEX NOSTRA darowizną: SANTANDER nr. konta: PL 98 1090 1030 0000 0001 1662 5224 (SWIFT: WBKPPLPPXXX)

Jak uzyskać wpis do rejestru działalności gospodarczej

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Niniejsze opracowanie będzie dotyczyło wpisu przedsiębiorcy do [...]

Ubezwłasnowolnienie – kwestie proceduralne

Wniosek o ubezwłasnowolnienie winien być skierowany do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania bądź miejsca pobytu osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona (art. 544 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego) Wniosek może zgłosić: 1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o 2) jej krewni [...]

Ubezwłasnowolnienie – cel i podstawowe zasady

Moja babcia ma ponad 80 lat. Porusza się samodzielnie, wykonuje też najważniejsze czynności. Codziennie któreś z jej dzieci lub wnuków odwiedza ją, by upewnić się, że w wszystko u niej w porządku. Nie byliśmy jednak w stanie "upilnować jej" przed kilkoma tygodniami, kiedy na organizowanym w [...]

Hipoteka przymusowa – wygodne narzędzie dla wierzyciela

Wyobraźmy sobie najprostszy układ – osoba fizyczna chce kupić mieszkanie za pieniądze uzyskane z kredytu. Dla tak dużych kwot,jakie wymagane są do nabycia nieruchomości, niezbędne jest ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami. Z reguły najcenniejszym składnikiem majątku [...]

PESEL znajdzie się w treści klauzuli wykonalności

Od 14 sierpnia w klauzuli wykonalności wskazany będzie musiał być PESEL dłużnika lub jego NIP – jeśli nie jest on osobą fizyczną. Jest to wynik nowelizacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz. U. poz. 859) dostosowuje przepisy do [...]