Wspomóż Fundację LEX NOSTRA darowizną: SANTANDER nr. konta: PL 98 1090 1030 0000 0001 1662 5224 (SWIFT: WBKPPLPPXXX)

Klauzule umowne, których szkoła wyższa stosować nie może

Nie tylko producenci czy sprzedawcy zamieszczają w regulaminach postanowienia, które są niezgodne z prawem i naruszają interesy słabszej strony, czyli konsumentów. Wiele sprzecznych w prawem klauzul znajduje się także w regulaminach szkół wyższych. Pod koniec sierpnia UOKiK uznał praktyki [...]

Kiedy śledztwo, kiedy dochodzenie

Śledztwo wszczyna się, zgodnie z art. 309 Kodeksu postępowania karnego w sprawach: 1. w których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu okręgowego,  2. o występki - gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa [...]

Ile czasu trwa postępowanie przygotowawcze?

Kodeks postępowania karnego przewiduje, że śledztwo powinno trwać nie dłużej niż 3 miesiące, a dochodzenie – do 2 miesięcy. Są to terminy instrukcyjne i mogą być wydłużane aż do czasu zebrania pełnego materiału dowodowego. Prokurator może przedłużyć dochodzenie do trzech miesięcy, a w [...]

Dyskryminacja w pracy – można żądać odszkodowania

Pracuję na stanowisku księgowej. Jestem jedyną kobietą w pięcioosobowym zespole i wiem, że moje zarobki są o kilkaset złotych niższe, niż zarobki pracujących na tym samym stanowisku kolegów. Prosiłam szefa, by dokonał wyrównania. Nic nie zrobił w tej sprawie. Czy mogę domagać się pomocy ze [...]

„Deklaracja śmieciowa” a ochrona danych osobowych

  Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zobowiązały gminy do organizowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Właściciele nieruchomości mają [...]