Wspomóż Fundację LEX NOSTRA darowizną: BZ WBK nr. konta: 98 1090 1030 0000 0001 1662 5224

Najnowsze artykuły:

Prawdopodobnie już wkrótce zwiększona zostanie liczba etatów komorniczych – pojawi się nawet 200 nowych kancelarii. Decyzję o tym Ministerstwo Sprawiedliwości argumentuje stale zwiększającą się liczbą wpływających do komorników spraw. Obecnie jeden komornik przypada na 35 tysięcy mieszkańców. [...]

Konsument powinien zapoznać się z umową, na podstawie której realizowana będzie wycieczka oraz regulamin wyjazdu, gdyż najczęściej znajdują się tam postanowienia dot. np. sposobu i terminu dokonania reklamacji czy terminów odstąpienia od umowy, o czym będzie mowa później. Co ważne – regulamin [...]

Przy okazji dyskusji o związkach partnerskich przeciwnicy ich usankcjonowania podkreślali, że istnieją już narzędzia, które umożliwiają partnerom ułożenie stosunków w płaszczyźnie majątkowej i niemajątkowej. Jednym z nich jest umowa konkubencka która na pewno nawet w połowie nie realizuje [...]

Umowa przedwstępna regulowana jest w art. 389 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z paragrafem pierwszym, jest to umowa, poprzez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy. Zawarcie umowy przedwstępnej ma zatem miejsce wtedy, gdy z jakichś powodów strony nie mogą [...]

Sąd rozpoznając skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, powinien brać pod uwagę przebieg postępowania sądowego od momentu jego wszczęcia do prawomocnego zakończenia, niezależnie od tego na jakim etapie postępowania została wniesiona skarga – orzekł [...]