Wspomóż Fundację LEX NOSTRA darowizną: SANTANDER nr. konta: PL 98 1090 1030 0000 0001 1662 5224 (SWIFT: WBKPPLPPXXX)

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W niniejszej Polityce prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w naszej organizacji. Wyjaśniamy, w jakich celach gromadzimy Państwa dane, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują Państwu jako osobom, których dane przetwarzamy.

Dokładamy starań, by wszystkie nasze działania związane z danymi osobowymi były zgodne z prawem oraz obowiązującymi standardami i wartościami, jakie reprezentuje Fundacja Lex Nostra, a także by opierały się na szacunku dla prywatności i autonomii osób, których dane przetwarzamy. Zdajemy sobie sprawę, że to wielka odpowiedzialność i bardzo się staramy zapewnić ich bezpieczeństwo oraz umożliwić Państwu kontrolę nad nimi.

W oparciu o jakie przepisy prawa są lub mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe?

Od 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Zgodnie z art. 12 i 13 RODO, czyli prawem do bycia poinformowanym, informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lex Nostra z siedzibą: ul. Sienna 45 lok. 5, 00-121 Warszawa. Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres
e-mailowy: fundacja@lexnostra.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail iod@lexnostra.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach?

 1. Dane użytkowników strony internetowej: https://fundacja.lexnostra.pl/

Za pośrednictwem naszej strony internetowej przetwarzamy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do:

 • zarządzania stroną internetową;
 • zapewnienia sprawnego działania oferowanych w jej ramach funkcjonalności m.in. umożliwienie skorzystania z projektów, przekazania opinii o działaniu organizacji;
 • skutecznej komunikacji

Nasze narzędzie do generowania i analizowania statystyk odwiedzin stron (Google Analytics
z włączonymi funkcjami reklamowymi) zbiera przy pomocy plików cookie: adres IP (jest on anonimizowany, ale dostęp do pełnego adresu IP zapisywanego w logach serwera mają osoby posiadające uprawnienia administratora), typ urządzenia, z którego następuje połączenie, rozdzielczość ekranu, na którym strony były wyświetlane, typ systemu operacyjnego, nazwę domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę, dane lokalizacyjne (państwo, miasto), dane demograficzne, zainteresowania, oraz informacje o tym, jakie treści na naszej stronie odwiedził dany użytkownik.

Informujemy, że przetwarzane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Każdy może korzystać z nich anonimowo – nie wymagamy rejestracji. Nie zabiegamy
o identyfikację, chyba że jest to niezbędne ze względu na charakter podejmowanej czynności, czyli np. w przypadku przekazywania darowizny lub przekazywaniu opinii o fundacji. Ewentualne dane osobowe udostępnione nam poprzez zamieszczenie opinii przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu wyłącznie w celu wyświetlania komentarzy i odpowiedzi na nie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli nie życzą sobie Państwo, żeby informacje na Państwa temat zostały upublicznione, prosimy
o niepodawanie ich w tym miejscu. Usuwamy i nie zatwierdzamy treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub godzących w dobre imię fundacji i osób trzecich.

Informacje opublikowane na stronie przechowujemy do końca działalności Fundacji. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.  Nadmieniamy, że nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się na naszej stronie.

 1. Dane użytkowników newslettera

Przetwarzamy adresy e-mail użytkowników newslettera w celu wysyłania zamówionych informacji
– za ich zgodą zaznaczoną w checkboxie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia mailingu.W przypadku newslettera odnotowujemy ładowanie dostępnych w nim obrazków, żeby wiedzieć – orientacyjnie – ile osób zapoznaje się z jego treścią. Analizujemy zbiorczą informację, a nie aktywność poszczególnych adresatów.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie subskrypcji newslettera, klikając
w link rezygnacji w stopce mailingu. Znajdą tam Państwo również link, dzięki któremu można całkowicie zrezygnować z otrzymywania od nas newsletterów. Dane osobowe subskrybentów newslettera przetwarzamy do momentu wycofania zgody.

 1. Dane osób wspierających nas darowiznami i innymi formami wsparcia (wpłata na konto poprzez e-Card, wsparcie przez SMS, doładowanie telefonu, wstawienie bannera na stronę)

Mogą Państwo wspierać Fundację Lex Nostra finansowo, przekazując darowizny przelewem na rachunek bankowy lub poprzez system płatności elektronicznych e-Card. Wysyłając wspierający fundację SMS lub doładowując telefon nie przekazują nam Państwo swojego numeru telefonu. Państwa numer telefonu nie zostanie także dopisany do żadnej usługi subskrypcyjnej ani przekazany osobom trzecim i  firmom. Numer ten będzie znany wyłącznie firmie eCard i zostanie wykorzystany wyłącznie w celu realizacji usługi oraz w przypadku ewentualnego postępowania reklamacyjnego

W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Jest to niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dodatkowe informacje podane w tytule przelewu (np. adres e-mail) przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu wysłania podziękowań za wsparcie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym samym celu wykorzystujemy również adresy z przelewów bankowych osób przekazujących nam darowizny.

Raz w roku w roku wysyłamy naszym darczyńcom podziękowania za wsparcie Fundacji Lex Nostra, podsumowanie, na co wydaliśmy otrzymane pieniądze, oraz egzemplarze naszych materiałów. Jeśli nie życzą sobie Państwo kontaktu realizowanego w ten sposób prosimy, w tytule przelewu dopisać „Brak adresu”. Mają Państwo prawo wysłać także swój sprzeciw (np. o treści „Nie wysyłajcie mi pocztą podziękowań za wsparcie”) na adres: fundacja@lexnostra.pl.

Natomiast w przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu e-Card prosimy o podanie imienia i nazwiska, kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest konieczny do technicznej obsługi płatności przez system e-Card. Jest to niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Adres e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie. Jeśli nie życzą sobie Państwo podziękowań, prosimy
o przesłanie sprzeciwu na adres: fundacja@lexnostra.pl.

Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie e-Card odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą.

 1. Dane osób przekazujących 1% podatku

Urzędy skarbowe przekazują Fundacji Lex Nostra dane osób, które przekazały nam 1% podatku
i zaznaczyły w formularzu PIT zgodę na przekazanie nam swoich danych. Są to: imię i nazwisko podatnika, adres, wysokość przekazanej kwoty podatku, dane współmałżonka/-ki – w przypadku wspólnego rozliczania podatku – oraz ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone w rubryce formularza PIT dotyczącej 1%. Dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
w celu przekazania podziękowania za wsparcie (art. 6 ust. 1 lit.f RODO). Na adresy przekazane nam przez urzędy skarbowe raz w roku wysyłamy list z podziękowaniem, podsumowanie, na co wydaliśmy otrzymane pieniądze, oraz egzemplarze naszych materiałów. Jeśli nie są Państwo zainteresowani, żebyśmy przetwarzali Państwa dane w tym celu, prosimy o nie wyrażenie zgody na ich przekazanie przy okazji kolejnego rozliczenia podatku, lub prosimy o przekazanie swojego sprzeciwu na adres: fundacja@lexnostra.pl.

Dane osób wspierających nas 1% podatku przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w naszej bazie odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą.

 1. Dane uczestników konkursów

Organizując konkurs, zakres informacji, które będziemy przetwarzać, podajemy w jego regulaminie. Zazwyczaj ograniczamy się do zbierania adresu e-mail uczestników oraz imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz wysłanej nagrody zwyciężczyń i zwycięzców. Dane przetwarzamy w celu rozstrzygnięcia konkursu i wysłania nagród – jest to niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

Po zakończeniu konkursu dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami (art. 6 ust. 1 lit. f). Dane zwycięzców konkursów przetwarzamy przez 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą. Natomiast dane pozostałych uczestników są niezwłoczne usuwane po rozstrzygnięciu konkursu, jednak nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym został on zorganizowany. Mają Państwo prawo do wcześniejszego żądania usunięcia tych danych poprzez wysłanie sprzeciwu na adres: fundacja@lexnostra.pl.

 

 1. Dane osób współpracujących z Fundacją Lex Nostra na podstawie umowy o pracę, wolantariat, staż

W celach rekrutacyjnych, czyli w przypadku otrzymania aplikacji o pracę/o wolantariat/staż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; (art. 6 ust.1 c) RODO) – wynika z przepisów prawa np.  Kodeksu Pracy. W przypadku prowadzenia procesu rekrutacyjnego, okres, przez który przetwarzane będą dane osobowe ustalany jest indywidualnie dla każdego procesu rekrutacyjnego i podany zostanie w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

 1. Dane osób korzystających z projektów (pokrzywdzeni, szkolenia, kursy).

W ramach prowadzonych projektów przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 1 lit. g. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozliczenia się z całości projektu.

 1. Dane uczestników wydarzeń publicznych

W przypadku organizowania otwartych wydarzeń publicznych nie prosimy o podawanie danych osobowych. W przypadku wydarzeń wymagających rejestracji co do zasady prosimy o podanie: imienia i nazwiska bądź pseudonimu, adresu e-mail, numeru telefonu, chyba że charakter wydarzenia (np. szkolenia) będzie wymagał zebrania innych informacji. W takim przypadku podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na wydarzenie. Dane te przetwarzamy w celu organizacji wydarzenia – jest to niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Po zakończeniu wydarzenia dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osób zakwalifikowanych na wydarzenia wymagające rejestracji przetwarzamy przez 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą. Dane pozostałych osób usuwamy niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia, jednak nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym się ono odbyło. Jeśli żądają Państwo abyśmy usunęli te dane wcześniej, prosimy o przekazanie swojego sprzeciwu na adres: fundacja@lexnostra.pl. W przypadku wydarzeń organizowanych ze środków grantodawców wymagających od nas przechowywania dokumentacji przez dłuższy okres, odpowiednią informację udostępnimy przy zapisie na wydarzenie.

Podczas organizacji niektórych wydarzeń dodatkowo prosimy o zgodę na informowanie o innych inicjatywach o podobnym charakterze (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osoba, która ją wyraziła, może ją
w każdej chwili wycofać. Jeśli tego nie zrobi, będziemy jej dane przechowywać do końca działalności Fundacji.

 

 1. Dane ludzi mediów

Przetwarzamy dane ludzi mediów (dziennikarek, dziennikarzy, wydawczyń, wydawców itd.) pozyskane bezpośrednio od nich, od redakcji lub z Internetu. Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu, adres redakcji, historię interakcji i publikacji. Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu informowania
o działaniach podejmowanych przez Fundację Lex Nostra oraz zarządzania relacjami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane przetwarzamy do zakończenia działalności Fundacji.

 1. Dane osób kontaktujących się z Fundacją.

Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, za pośrednictwem SMS-ów czy listownie, przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu
w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Fundacji.

 1. Dane osób komunikujących się z Fundacją przez portale społecznościowe

Facebook i Twitter są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzą Państwo w interakcję z nami poprzez Facebooka lub Twittera (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia/retweety, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Państwa danych osobowych staje się oprócz Facebooka czy Twittera także Fundacja Lex Nostra. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Muszą mieć Państwo na uwadze, że do wszystkich informacji
o Państwie ma dostęp odpowiednio Facebook lub Twitter jako administratorzy portali. Zachęcamy zatem w sprawach osobistych do kontaktu z nami poprzez naszą stronę internetową.

Ujawnianie, przekazywanie, udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być:

 1. ujawniane (przekazywane) odbiorcom danych osobowych – „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią,
 2. ujawniane (przekazywane) stronie trzeciej – „strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego
  – mogą przetwarzać dane osobowe. Dane osobowe mogą być lub są powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RODO (Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne
  i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

 

Przekazywanie Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)

 

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO.

 

 

Jakie prawa przysługują Państwu jako osobom, których dane dotyczą?

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. c)  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

Kto jest organem nadzorczym?

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa UODO) z siedzibą ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawie, www.uodo.gov.pl

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu

Informujemy, iż wchodząc na stronę internetową Administratora, nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Nasza strona wykorzystuje „ciasteczka” (ang. „cookies”) w celu usprawnienia jej funkcjonowania, dla Państwa wygody oraz w celach statystycznych. Wykorzystujemy również usługę Google Analytics. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny.

 

Jakie jest źródło pochodzenia danych?

Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, wówczas informujemy
o źródle pochodzenia danych.

 

Jaki zakres danych osobowych jest przetwarzany?

Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe i sensytywne w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów. W przypadku przesyłania danych osobowych w celach marketingowych, przetwarzane mogą być np. imię i nazwisko, numer telefonu lub/i adres poczty elektronicznej. Zgodnie z zasada minimalizacji, przetwarzamy tylko taki zakres danych osobowych, jaki jest niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub wynika z obecnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Jak zabezpieczamy dane osobowe?

Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 

 1. PLIKI COOKIES

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Fundacji nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Fundacji. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które zakładki strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Fundacji. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronie internetowej Fundacji

Pliki Cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani też nie służą śledzeniu ich nawigacji. Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Pliki cookies można zablokować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Można tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienie przed każdą próbą umieszczenia pliku cookie. Można również zmienić ustawienia w taki sposób, że przeglądarka odrzuca wszystkie pliki cookie lub tylko niektóre z nich. Brak odpowiednich zmian tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies w niniejszym serwisie (zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki). Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności naszych serwisów.

 • ZMIANY

W przypadku zmiany obowiązujących polityk wskazanych w punktach I i II, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.