Wspomóż Fundację LEX NOSTRA darowizną: SANTANDER nr. konta: PL 98 1090 1030 0000 0001 1662 5224 (SWIFT: WBKPPLPPXXX)

Zachęcamy do korzystania ze wsparcia psychologicznego. Wszelkie postępowanie i  działania psychologa prowadzone są w oparciu o Ustawę o Zawodzie Psychologa.

W naszej ofercie znajdą państwo odpłatną pomoc psychologiczną:

  • Konsultacja psychologiczna- indywidualna (60 min)
  • Konsultacja psychologiczna dziecka- indywidualna (60 min)
  • Konsultacja partnerska (I sesja- 80 min.)
  • Sesja indywidualna (50 min.)
  • Sesja indywidualna dziecka (50 min.)
  • Sesja partnerska (70 min.)
  • Poradnictwo psychologiczne- indywidualna (60 min)
  • Poradnictwo psychologiczne dziecka- indywidualna (60 min)
  • Poradnictwo- Konsultacja partnerska (I sesja – 80 min.)

27294281_1767094833310455_1272715536_nDagmara Maria Boruc – absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie. Magister psychologii, specjalność – psychologia kliniczna, oraz magister pedagogiki specjalnej, specjalność – pedagogika resocjalizacyjna i wspomaganie rodziny.Aktualnie jest doktorantką na studiach doktoranckich na Akademii Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej w Warszawie. Od 2017 roku opracowuje ekspertyzy z zakresu psychologii i pedagogiki i pedagogiki specjalnej.
Jest specjalista z zakresu psychologii, z zakresu pedagogiki jak rowniez z obszaru niedostosowania spolecznego. Certyfikowany mediator sądowy ds. rodzinnych, gospodarczych, cywilnych i karnych w Sądzie Okręgowym dla m.st. Warszawy oraz w Sądzie Okręgowym Warszawa- Praga. Prowadzi mediacje zlecone przez sąd jak również zgłaszanie prze podmioty i osoby prywatne pomiędzy klientami indywidualnymi. Certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych oraz Terapeuta-Cień. Od 2017 roku Członek PTP-Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z Oddziałem w Warszawie oraz psycholog – członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w placówkach resocjalizacyjnych, m.in.: w zakładach karnych, zakładach poprawczych, świetlicach socjoterapeutycznych i schroniskach dla nieletnich. Poznała również specyfikę funkcjonowania i pracy w ośrodkach zdrowia psychicznego, między innymi: w szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach dziennych, fundacjach pomagających osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom, Dziennym Ośrodku Readaptacyjno – Rehabilitacyjny dla Młodzieży Uzależnionej, Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii Sądowej etc. Współpracowała między innymi z Instytutem Treningu Motywacyjnego w Warszawie oraz z Fundacją Pomocy Rodzinie „SOWA” jako psycholog, szkoleniowiec oraz pedagog.

W ramach działań psychologicznych udziela: konsultacji i porad psychologicznych, prowadzi zajęcia wykorzystujące elementy coachingu, opracowuje treningi rozwoju motywacyjnego oraz rozwoju inteligencji emocjonalnej jak również pomaga osobom w kryzysie i wymagającym interwencji kryzysowej. Odpowiada również za działania psychologicznej prewencji oraz działania na rzecz promocji i higieny zdrowia psychicznego. Autorka wielu publikacji naukowych traktujących w następujących obszarach: psychologii klinicznej, psychologii społecznej, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, kryminologii i pedagogiki resocjalizacyjnej. W 2005 roku popełniła autorską monografię w Wydawnictwie IMPULS. Zainteresowania naukowe obejmują psychologię sądową- w szczególności profilowanie sprawców morderstw oraz seryjnych sprawców zabójstw na tle seksualnym jak również psychologię kliniczną, głównie: zaburzenia osobowości – antyspołeczność, Psychopatia, Narcyzm oraz osobowość Borderline oraz zaburzenia psychiczne ze spektrum Schizofrenii i stanów psychotycznych. Ponadto planuje szkolić się w  kierowaniu terapią w nurcie psychodynamicznym oraz poznawczo-behawioralnym.