PSYCHOLOG – ANNA FIKUSPsycholog, seksuolog, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego Szkolenia w Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Absolwentka studiów Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu Seksuologii Klinicznej oraz Psychologii Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica z zakresu Przygotowania Pedagogicznego, studia podyplomowe SWPS w Warszawie o kierunku Psychologia Śledcza w Praktyce. W powiecie nowodworskim zainicjowała uruchomienie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Doświadczenie zdobyła w wieloletniej pracy jako psycholog w Zakładzie Aktywności Zawodowej, Warsztacie Terapii Zajęciowej, Domu Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Zespołach Szkół, licznych projektach oraz jako dyrektor przedszkola terapeutycznego. Praktyki zawodowe odbywała między innymi w Ministerstwie Obrony Narodowej, Szpitalu MSWiA na Oddziale Uzależnień, Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim na Oddziale Psychiatrycznym.

PSYCHOLOG – HANNA STUPECKA – Psycholog, coach i doradca zawodowy. Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uzyskała Certyfikat Rocznego Szkolenia w Terapii Poznawczo – Behawioralnej zaburzeń osób dorosłych prowadzonego przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie według standardów wyznaczonych przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Ukończyła studia podyplomowe w Szkole im. Pawła Włodkowica z zakresu Przygotowania Pedagogicznego i Doradztwa zawodowego z coachingiem i pośrednictwem pracy. Uczestniczka licznych szkoleń i warsztatów rozwijających umiejętności pracy teraputycznej, w tym certyfikowanej sesji coachingowej prowadzonej przez Profesora Johna L. Bennett’a z McColl School of Business.

Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w trakcie praktyk odbywanych na oddziałach psychiatrycznych oraz w pracy w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w trakcie współpracy z licznymi stowarzyszeniami oraz fundacjami. Specjalizuje się w diagnostyce oraz poradnictwie psychologicznym. W swojej pracy szczególnie ceni możliwość współdziałania z młodzieżą oraz rodzinami. W obszarze jej zainteresowań znajduje się psychologia wychowawcza, społeczna oraz neuropsychologia.

PSYCHOLOG – MGR ANTONINA CHERNETS’KA – psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych w nurcie Gestalt. Posiada certyfikat EGTA. Prowadzi psychoterapię zaburzeń nastroju, nerwicowych i związanych ze stresem, zaburzeń lękowych, uzależnień behawioralnych oraz udziela pomocy w przypadku trudności w relacjach i kryzysach życiowych. Biegle posługuje się również językiem ukraińskim i rosyjskim.