Przewodniczący Rady Programowej Fundacji LEX NOSTRA Andrzej Voigt odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności!

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować,  że Pan Andrzej Voigt, Przewodniczący Rady Programowej Fundacji LEX NOSTRA w dniu 15 stycznia br., w trakcie uroczystości w Katowicach został odznaczony Krzyżem „Wolności i Solidarności”, ustanowionym przez Prezydenta RP w 2010 roku, a który to został wręczony przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, po ponad 2 latach analiz archiwalnych IPN. O odznaczenie Andrzeja Voigta Krzyżem „Wolności i Solidarności” wniósł Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA Maciej Lisowski.

To jedno z najwyższych odznaczeń państwowych dla osób aktywnie walczących o wolność Polski, działających w latach 1956-89 w opozycji do reżimu komunistycznego.

Poniżej prezentujemy oświadczenie i życiorys Andrzeja Voigt, a także kilka zdjęć z uroczystości wręczenia odznaczeń.

Fundacja LEX NOSTRA

vo5OŚWIADCZENIE Pana Andrzeja Voigt:

Dla mnie Krzyż „Wolności i Solidarności” to uhonorowanie mojej pracy w latach 1985-1989, z wieloma dla mnie ciągle ważnymi osobami, które to doprowadziły do stworzenia wolnej Polski po 1989 roku, a realizowanej w środowiskach takich jak:

1. Nieformalnym środowisku studentów i naukowców na Uniwersytecie Gdańskim, z którymi później stworzyliśmy stowarzyszenie Kongres Liberałów w Gdańsku we współpracy z Ruchem „Młoda Polska”. Prowadziliśmy w tym czasie prace nad programem politycznym, alternatywnym dla rządów PZPR/ ZSL/ SD w ścisłym porozumieniu z nieformalnymi strukturami Komisji Krajowej i Regionu NSZZ Solidarność w Gdańsku.

2. Nieformalnym środowisku prywatnych przedsiębiorców na Pomorzu i na Mazowszu, później zwanym „Klubem Prywatnego Przedsiębiorcy” z siedzibą w Gdańsku, które to propagowało podstawowe zasady wolnego rynku oraz broniło praw niepokornych wobec systemu komunistycznego przedsiębiorców, a także było prekursorem stworzenia pierwszych izb gospodarczych oraz agencji i fundacji rozwoju regionalnego w Polsce.

3. Środowisku polskich uczelni, głównie w zakresie wspierania ruchu studenckiego na rzecz niezależnego utworzenia samorządu studenckiego w Polsce, oficjalnego zarejestrowania NZS, wolności do strajków oraz tworzenia programów nauczania w porozumieniu ze studentami, a także rejestracji innych stowarzyszeń, niezależnych od ZSP czy ZSMP, ZMW, a współorganizacji protestów i strajku studentów wobec prawnego statusu i struktur Ludowego Wojska Polskiego. Działalność moja była realizowana w ścisłej współpracy z nielegalnymi wówczas strukturami i osobami związanymi z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów /NZS/ na Uniwersytecie Gdańskim oraz na SGPiS / dziś SGH/ i na Uniwersytecie Warszawskim.

4. Stowarzyszeniu Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych AIESEC Polska ( celem realizowania praktyk zawodowych w krajach zachodnich., konferencji naukowych, I Międzynarodowych Targów Marketingowych w Gdańsku, twin’ów naukowych z udziałem studentów i wykładowców z zagranicy i z Polski.  Efektem mojej działalności było zarejestrowanie tej organizacji jako niezależnego stowarzyszenia studenckiego w Polsce.

Odznaczenie niniejsze to dla mnie ważny sygnał, że uznaje się w dzisiejszej Polsce za wartościową walkę osób o Wolność i Solidarność, także w wykonywaniu mozolnej pracy na rzecz edukacji Polaków, która to wówczas toczyła się na salach konferencyjnych uczelni oraz na praktykach zagranicznych bez większej możliwości ich nagłaśniania w mediach reżimowych.

Młodzi Polacy, dzięki wcześniejszym praktykom zagranicznym w firmach zachodnich, po 1989 r. wrócili do Polski i razem z tymi firmami inwestowali kapitał oraz swoją wiedzę w oparciu o zdobyte wcześniej zaufanie.

Ten proces dość szybko dał impuls do zdecydowanych zmian gospodarczych w Polsce i tym samym ustabilizowania polskiej waluty oraz inflacji oraz stworzenia tysięcy polskich prywatnych firm, także w oparciu o prywatyzację upadających firm państwowych.

Z pozdrowieniami

Andrzej Voigt

Notka biograficzna :

Andrzej Voigt – urodzony w dniu 1 października 1966 roku w Kartuzach, Polak i Kaszuba. Współzałożyciel wielu instytucji oraz stowarzyszeń wspierających rozwój demokracji i wolnego rynku oraz ich członek władz w latach 1989-2015. Doradca Ministra RP w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych RP w latach 1991-1994. Pełnomocnik Rządu RP ds. założenia PAIZ i jej Wiceprezes w latach 1992-94. Finansista i Doradca ds. Inwestycji od 1996 do chwili obecnej. Magister ekonomii, Wydział Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Uniwersytet Gdański. Posiada tytuł Executive Master of Business Administration ( EMBA) Central Europe, Krems Business School,Uniwersytet Dunajski, Austria. Ukończył Field Study EMBA na UCLA, USA. Żonaty z Anną Voigt od 1998 roku. Ojciec trojga dzieci: Wiktorii, Stelli oraz Patryka.

vo1vo2vo3

vo4