Rada Programowa Fundacji LEX NOSTRA

 

 

 

 

 

Andrzej Voigt

Przewodniczący Rady Programowej Fundacji

Informacja o osobie

 

 

 

dr Adam Sandauer

Członek Rady Programowej Fundacji

Informacja o osobie

 

 

 

 

Anna Maria Rożek

Członek Rady Programowej Fundacji

Informacja o osobie

 

 

 

Ryszard Kwidziński

Członek Rady Programowej Fundacji

Informacja o osobie

 

 

 

Leszek Lewoc

Członek Rady Programowej Fundacji

Informacja o osobie

 

17.12.2000 WARSZAWA – WRECZENIE NAGROD PILKARZA ROKU ZMUDA
KA5969

 

 

Władysław Antoni Żmuda

Członek Rady Programowej Fundacji

Informacja o osobie

 

 

 

Tomasz Górski

Członek Rady Programowej Fundacji

Informacja o osobie

 

 

 

Śp. Witold Szirin Michałowski

Członek Rady Programowej Fundacji

Informacja o osobie

Założyciel i Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

 

Maciej Lisowski

Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

Maciej Lisowski – ur. 1977 r., wykształcenie wyższe podyplomowe MBA, profesor IWUP, pułkownik ds.
Twórca i Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA, od dziesięciu lat z sukcesami zajmującej się pomocą dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, poszkodowanych przez system prawny i edukacją prawną obywateli. Prezes spółki prawniczej LEX NOSTRA, firmy zajmującej się Public relations, spółki informatyczno – medialnej „LN Media”, oraz kilku innych przedsiębiorstw.

W latach 2016-2019 asystent społeczny Marszałka Seniora Sejmu RP, Posła na Sejm RP Kornela Morawieckiego i Dyrektor warszawskiego biura poselskiego Marszałka Seniora Sejmu RP, Posła na Sejm RP Kornela Morawieckiego

Od maja 2020 roku jest asystentem społecznym Posła na Sejm RP Lecha Kołakowskiego i Dyrektorem warszawskiego biura poselskiego Posła na Sejm RP Lecha Kołakowskiego

Był międzynarodowym obserwatorem w Czeczeńskiej Republice Iczkerii, oraz Referendum niepodległościowego w Kurdystanie (25 września 2017 roku).

Dziennikarz, autor i współautor wielu książek (m.in. „Prawo i Pięść”) i publikacji prasowych. Od 2011 r. ekspert i stały komentator w wielu stacjach telewizyjnych, rozgłośniach radiowych, oraz w prasie i mediach elektronicznych. Był stałym niezależnym publicystą w gazetach: „Gazeta Obywatelska”, „Rurociągi”, „Dziennik Trybuna”. Jako osoba związana naukowo m.in. z psychologią społeczną pełnił funkcję publicysty i zastępcy redaktora naczelnego czasopisma „Psychologia w Teatrze Życia” prof. zw. Zbigniewa Pietrasińskiego. Dziennikarz, autor i współautor wielu książek (m.in. „Prawo i Pięść”) i publikacji prasowych. Członek Stowarzyszenia Polskich Mediów.

Członek założyciel i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Liga Konsumentów Energii oraz członek założyciel i wiceprezes Rady Spółdzielni „Świetlik – reaktywacja”. Dyrektor Fundacji Naprawy Państwa Polskiego. Wiceprezes Federacji Obywatelski Komitet Poszanowania Praworządności. Współzałożyciel Stowarzyszenia Konfederacji Bałtycko – Czarnomorskiej. Od 2016 r. członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Kredytu Wzajemnego.

Od 1992 roku przedsiębiorca, był właścicielem firmy komputerowej, dyrektorem Ośrodka Badawczo – Rozwojowego, firmy konsultingowej i jednego z największych wydawnictw.

Za swoje osiągnięcia został odznaczony państwowym medalem „Pro Patria” , Srebrnym Krzyżem Legionowym, Krzyżem Służby Niepodległości, odznaką „Człowieka Wolności i Solidarności” oraz Statuetką „Orła Wprost”, Statuetką „Lidera Przedsiębiorczości 2021”, oraz w imieniu Kancelarii LEX NOSTRA Statuetką „Orła Wprost” za zasługi w wspomaganiu Polskiego sektora rolno spożywczego.