Roczne sprawozdanie – rachunek zysków i strat za rok 2020Bilans za rok 2020