Cel Fundacji LEX NOSTRA

            

1. Działanie na rzecz ochrony przedsiębiorców pokrzywdzonych przez aparat państwowy oraz organy i instytucje publiczne.

2. Propagowanie powszechnej znajomości prawa i uprawnień z niego wynikających wśród obywateli.

3. Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności ludzkiej i poszanowania praw innych obywateli.

4. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw człowieka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw przedsiębiorców i przedsiębiorstw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

i inne promujące mediację i edukację prawną

 

waga

„… Sprawiedliwość jest matką jedności w królestwach i państwach.

Z kolei jedność daje im siłę i zapewnia ich trwanie.

Sprawiedliwość broni biednych i słabych, ogranicza bogatych i silnych,

upokarza aroganckich i dumnych, powściąga gwałtownych i śmiałych,

gani bezczelnych, oraz rozprasza okrutnych. Prowadzi do równości,

która jako ostoja państwa, jest w nim pożądana…”

 

„O sprawiedliwości”

– mowa skierowana do magistratu florenckiego, Niccolò Machiavelli,

Allocuzione fatta ad un Magistrato nell’ingresso dell’Ufficio,

w: tenże, Opere complete, Firenze 1843