O nas – Fundacja LEX NOSTRA

Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA to organizacja, która od 2010 roku nieustannie stoi na straży sprawiedliwości i wsparcia dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Działamy non-profit, a od 2013 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP), koncentrując się na dostarczaniu profesjonalnej pomocy prawnej i psychologicznej.

Nasza misja skupia się na wsparciu obywateli, którzy doświadczyli niesprawiedliwego traktowania przez aparat państwowy oraz różne organy i instytucje publiczne. Rozumiemy, jak ważne jest zapewnienie sprawiedliwości i ochrony prawnej w takich sytuacjach. Jednak nasza działalność sięga dalej – pomagamy osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw, ich rodzinom, osobom niepełnosprawnym oraz tym, którzy są wykluczeni społecznie, w tym osadzonym w jednostkach penitencjarnych.

Szczególnie bliskie naszemu sercu jest wsparcie dla cudzoziemców, a nasze zaangażowanie w pomoc na Ukrainie pokazuje, jak bardzo jesteśmy zobowiązani do działania tam, gdzie nasza pomoc jest najbardziej potrzebna. Wierzymy, że każdy zasługuje na szansę i godne traktowanie, bez względu na pochodzenie czy sytuację życiową.

Co ważne, Fundacja LEX NOSTRA to zespół ludzi, którzy swoją pracę traktują jako misję. Członkowie Zarządu, Rady Fundacji oraz Dyrektor nie pobierają wynagrodzenia za swoje funkcje. To świadczy o naszym głębokim zaangażowaniu i poświęceniu. Każdy dzień to nowe wyzwania, ale i nowe historie sukcesu, które motywują nas do dalszego działania.

Nasza praca to nie tylko pomoc prawna i psychologiczna. To budowanie mostów między tymi, którzy potrzebują wsparcia, a światem, w którym prawa i godność są szanowane. Dzięki naszej pracy, wiele osób odzyskało nadzieję i siłę, by stawić czoła trudnościom.