Rada Programowa Fundacji

Ryszard Kwidziński
Członek Rady Fundacji
informacje o osobie →


Leszek Lewoc
Członek Rady Fundacji
informacje o osobie →


Władysław Antoni Żmuda
Członek Rady Fundacji
informacje o osobie →


Odeszli:

ś.p. dr Adam Sandauer
Przewodniczący Rady Fundacji
informacje o osobie →


ś.p. Witold Szirin Michałowski
Członek Rady Fundacji
informacje o osobie →


Założyciel i Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

Maciej Lisowski – ur. 1977 r.;  wykształcenie wyższe, oraz studia podyplomowe MBA, profesor IWUP, pułkownik D.S..; twórca i dyrektor Fundacji LEX NOSTRA, od dziesięciu lat z sukcesami zajmującej się pomocą dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, poszkodowanych przez system prawny i edukacją prawną obywateli. Prezes spółki prawniczej LEX NOSTRA, firmy zajmującej się Public relations, spółki informatyczno-medialnej „LN Media”, oraz kilku innych przedsiębiorstw. W latach 2016-2019 asystent społeczny Marszałka Seniora Sejmu RP, Posła na Sejm RP Kornela Morawieckiego i dyrektor warszawskiego biura poselskiego Marszałka Seniora Sejmu RP, Posła na Sejm RP Kornela Morawieckiego. Od maja 2020 roku do 12.11.2023r. był asystentem społecznym Posła na Sejm RP Lecha Kołakowskiego i Dyrektorem warszawskiego biura poselskiego Posła na Sejm RP Lecha Kołakowskiego. Był międzynarodowym obserwatorem w Czeczeńskiej Republice Iczkerii, oraz Referendum niepodległościowego w Kurdystanie (25 września 2017 roku).

Dziennikarz, autor i współautor wielu książek (m.in. „Prawo i Pięść”) i publikacji prasowych. Od 2011 r. ekspert i stały komentator w wielu stacjach telewizyjnych, rozgłośniach radiowych, oraz w prasie i mediach elektronicznych. Był stałym niezależnym publicystą w gazetach: „Gazeta Obywatelska”, „Rurociągi”, „Dziennik Trybuna”. Jako osoba związana naukowo m.in. z psychologią społeczną pełnił funkcję publicysty i zastępcy redaktora naczelnego czasopisma „Psychologia w Teatrze Życia” prof. zw. Zbigniewa Pietrasińskiego. Dziennikarz, autor i współautor wielu książek (m.in. „Prawo i Pięść”) i publikacji prasowych.

Członek Stowarzyszenia Polskich Mediów. Członek założyciel i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Liga Konsumentów Energii oraz członek założyciel Rady Spółdzielni „Świetlik – reaktywacja”, oraz Stowarzyszenia „Bastion Dialogu”, Dyrektor Fundacji Naprawy Państwa Polskiego. Wiceprezes Federacji Obywatelski Komitet Poszanowania Praworządności. Współzałożyciel Stowarzyszenia Konfederacji Bałtycko – Czarnomorskiej. Od 2016 r. członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Kredytu Wzajemnego.

Za swoje osiągnięcia został odznaczony państwowym medalem „Pro Patria” , Srebrnym Krzyżem Legionowym, Krzyżem Służby Niepodległości, odznaką „Człowieka Wolności i Solidarności” oraz Statuetką „Orła Wprost”, Statuetką „Lidera Przedsiębiorczości 2021”, oraz w imieniu LEX NOSTRA Statuetką „Orła Wprost” za zasługi we wspomaganiu Polskiego sektora rolno spożywczego.