Zostań dobroczyńcą

Każdy z może przekazać darowiznę fundacji, wspierając nasze cele statutowe. Każda złotówka, pomaga!!

Najprostszym sposobem jest przekazanie darowizny na konto fundacji:

SANTANDER BANK POLSKA

Fundacja LEX NOSTRA, ul. Sienna 45 lok. 5, 00-121 Warszawa

Wspomóż Fundację LEX NOSTRA darowizną:

SANTANDER numer konta PL 98 1090 1030 0000 0001 1662 5224 (SWIFT: WBKPPLPPXXX)

Podatnik odliczenia darowizny pieniężnej dokonuje wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Innymi słowy nie jest potrzebne dodatkowe oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Z racji na przeznaczenia darowizny na wybrany cel, dowód wpłaty powinien zawierać wskazanie, na jaki cel darowizna ma być przeznaczona.

Łączna kwota odliczeń darowizn na cele pożytku publicznego i kultu religijnego nie może przekroczyć 10% dochodu.

Aby wydatki z tytułu darowizn (w tym wynikające z odrębnych ustaw) mogły być odliczone od dochodu muszą być przez podatnika odpowiednio udokumentowane:

  • w przypadku darowizny pieniężnej – dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż płatniczy,