Decyzja Ministra Sprawiedliwości – kontrowersje czy zdrowy rozsądek?

Fundacja LEX NOSTRA zwraca się do opinii publicznej z apelem o umiar i rozsądek w komentowaniu głośnej sprawy decyzji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w zakresie zwolnienia z aresztu dwóch osób zatrzymanych w związku z dewastacją grobu Bolesława Bieruta. Warto zwrócić uwagę, że Zbigniew Ziobro skorzystał po prostu ze swoich uprawnień Prokuratora Generalnego, nie można więc mówić o formach nacisku na prokuraturę. Co jeszcze ważniejsze, decyzja Zbigniewa Ziobro ma związek tylko i wyłącznie z oceną, że zatrzymanie na 48 godzin przy tego typu sprawie nie jest zasadne, a nie oznacza przecież zwolnienia tych osób z odpowiedzialności procesowej za ich czyn, czy pochwałę dla niszczenia jakichkolwiek grobów. Raz jeszcze podkreślmy: decyzja Ministra odnosiła się jedynie do niezasadności zatrzymania tych osób przez policję, skoro zostały ujęte na miejscu, spisane na komisariacie i nie było potrzeby ich zatrzymywania.