Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA Maciej Lisowski uhonorowany odznaczeniem państwowym!

3 maja 2016 roku, w dniu Święta Konstytucji 3 Maja, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim a Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Odznaczenia i medale wręczył reprezentant rządu, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. 

W trakcie uroczystości odznaczony został dyrektor Fundacji LEX NOSTRA Maciej Lisowski, uhonorowany medalem „Pro Patria”, w uznaniu dla swoich społecznych zasług dla Rzeczpospolitej oraz działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, inicjatyw zwiększających świadomość prawną obywateli. 

Odznaczenie to cieszy tym bardziej, że jest ono wyraźnym, realnym i mocnym znakiem uznania ze strony władz państwowych dla wieloletniej działalności Fundacji LEX NOSTRA i dobrą prognozą przyszłej harmonijnej współpracy Fundacji z tymi instytucjami państwa, które podobnie jak Fundacja LEX NOSTRA świadome są jak ważna jest dogłębna sanacja polskiego wymiaru sprawiedliwości i pomoc osobom poszkodowanym przez system prawny w ostatnich latach.

Tytułami „Człowieka Wolności i Niepodległości” (podobne odznaczenie Maciej Lisowski otrzymał w 2014 roku) uhonorowano m.in. dziennikarza Krzysztofa Skowrońskiego oraz muzyka Józefa Skrzeka.

Katowickie spotkanie było też okazją do omówienia przyszłych wspólnych działań Fundacji LEX NOSTRA ze śląskimi środowiskami niepodległościowymi oraz zasygnalizowania wspólnych inicjatyw dziennikarskich i medialnych Fundacji realizowanych w bliskiej przyszłości z innymi laureatami państwowych odznaczeń. 

 

IMG_7775 IMG_7733 IMG_7729