Fundacja LEX NOSTRA na XV Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach!

W dniach 5 i 6 października 2017 roku w Katowicach (Międzynarodowe Centrum Kongresowe) odbyła się, z udziałem blisko 1500 uczestników, edycja jubileuszowa XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. W trakcie licznych, bo aż 90 dyskusji tematycznych, panelistami byli m.in. wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Vazil Hudak, prezydent Katowic Marcin Krupa, wiceprezes zarządu banku PKO BP i były poseł Maks Kraczkowski, urbanista profesor Sławomir Gzell, prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. W obradach Forum, jak i na towarzyszącej konferencji wieczornej Gali Inwestorów Samorządowych, uczestniczył reprezentujący Fundację LEX NOSTRA Daniel Kleszcz. Reprezentant Fundacji wziął udział w panelach dyskusyjnych dotyczących m.in. polityki senioralnej, potencjału rozwojowego śląskiej metropolii, wizji miast przyszłości, strategii finansowania rozwoju miast.