Miękka oferta Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje, by to administracja szpitala informowała pacjenta, gdzie może uzyskać świadczenie, którego nie chce wykonać dany lekarz ze względu na konflikt sumienia.

To sprawa delikatna, budząca wiele konfliktów, niejasności i kontrowersji.  Jakie niebezpieczeństwa mogą wiązać się z ewentualnymi zmianami?

Mówił o tym Maciej Lisowski na łamach gazety „Nasz Dziennik”: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/81926,miekka-oferta-lipowicz.html?d=1