Pomoc humanitarna dla mieszkańców Donbasu – list Międzynarodowego Funduszu Wspierania Ukrainy do Dyrektora Fundacji LEX NOSTRA Macieja Lisowskiego

Szanowni Państwo, prezentujemy treść listu (także w wersji anglojęzycznej) skierowanego do Dyrektora Fundacji LEX NOSTRA Macieja Lisowskiego przez Międzynarodowy Fundusz Wspierania Ukrainy. Jako Fundacja LEX NOSTRA apelujemy do środowisk administracyjnych, społecznych i politycznych o włączenie się w pomoc humanitarną na rzecz mieszkańców Donbasu, zwłaszcza w obliczu trwającej obecnie zimy.

 

                                                                                                             Szanowny Pan Maciej Lisowski

Przez wiele lat, nadal trwa niewypowiedziana rosyjsko – ukraińska wojna, która ma straszne konsekwencje dla ludności cywilnej Ukrainy i tysięcy ubogich rodzin w całej Ukrainie.

Tak więc, ostatnim strasznym wydarzeniem,  jest zaostrzenie zbrojnej  agresji na wschodzie Ukrainy w Avdeevce. W rezultacie ostrzałów wielu cywilów zostało rannych, zniszczone zostały domy, uszkodzone linie energetyczne, wodociągi i inne elementy infrastruktury. 22.000 osób, w tym ponad 2000 dzieci, 524 z nich – dzieci w wieku przedszkolnym, 8900 emerytów, 402 osób niepełnosprawnych, ponad 320 sierot pozostanie bez dachu nad głową, ciepłych ubrań, żywności i wody pitnej.

Międzynarodowy Fundusz Wsparcia Ukrainy uważa, że ​​fakt dotyczący wydarzeń we wschodniej Ukrainie, a także całej rosyjskiej agresji wobec Ukrainy zasługuje na uwagę i krytykę światowych przywódców i prasy.

Międzynarodowy Fundusz Wsparcia Ukrainy wzywa społeczność międzynarodową do nadania rozgłosu i przyłączenia się do międzynarodowej debaty w sprawie strasznych wydarzeń zachodzących we wschodniej Ukrainie i wzywa do zjednoczenia wszystkich tych, którzy nie są obojętni na krzywdę innych i zachęca społeczność międzynarodową do niesienia pomocy humanitarnej dla mieszkańców Avdeevki  na Donbasie, która jest bombardowana przez wojska okupacyjne Rosji. Najbardziej potrzebnymi rzeczami są – ciepłe ubrania, koce, lekarstwa, żywność dla niemowląt, produkty spożywcze, produkty higieniczne.

Międzynarodowy Fundusz Wsparcia Ukrainy wraz z deputowanymi Rady Najwyższej Ukrainy prosi o pomoc humanitarną dla ofiar ukraińskiego Donbasu w czasie rosyjskiej agresji wobec Ukrainy.

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Dyrektorów, Prezes

Konstantin Zolotarevski

                                                                                                          Dear Mr. Maciej Lisowski

For many years, it still unspoken Russian – Ukrainian war, which has terrible consequences for the civilian population of Ukraine and thousands of poor families throughout Ukraine.

So, the last terrible event, a tightening of armed aggression in eastern Ukraine Avdeevce. As a result, many shellings of civilians were wounded, houses were destroyed, damaged power lines, water supply and other infrastructure.22,000 people, including over 2,000 children, 524 of them – school children, pensioners 8900, 402 persons with disabilities, more than 320 orphans left without a roof over your head, warm clothes, food and drinking water.

International Support Fund of Ukraine believes ,that the fact that the events in eastern Ukraine, as well as the entire Russian aggression in Ukraine deserves the attention and criticism of world leaders and the press.

International Support Fund of Ukraine urges the international community to give publicity and join the international debate on the tragic events taking place in eastern Ukraine and calls to unite all those who are not indifferent to the suffering of others and encourages the international community to humanitarian aid for the people Avdeevki on Donbas, which is bombarded by Russian occupation forces. Most things are needed – warm clothes, blankets, medicines, baby food, food products, hygiene products.

International Support Fund of Ukraine together with the deputies of the Verkhovna Rada of Ukraine asks for humanitarian aid for the victims of the Ukrainian Donbass during the Russian aggression in Ukraine.

Your sincerely,

Chairman of the Board of Directors, Chairman

Konstantin Zolotarevski