Samorząd a Policja – współpraca na poziomie Gminy, czyli jak Burmistrz oskarża Komendanta Policji o wzięcie łapówki poprzez zjedzenie hot doga.

samorzad a policja-ksztaltowanie bezpieczenstwa lokalnego-all Nowe Miasto nad Pilicą to miasto stanowiące tło wydarzeń, które wskazują monopol władzy oraz wewnętrzne zależności rządzące losem mieszkańców, którzy mimo świadomości panującej sytuacji, stają się bezbronni wobec potężnej machiny, w której każdy trybik napędza kolejny…

 

Na początku należy przedstawić Kierownika Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą, pełniącego tą funkcję od marca 2005r.. Od początku podjęcia wskazanego stanowiska, p. Janusz Dobrosz współpracował z lokalnym samorządem, na płaszczyźnie realizowania wielu projektów, prowadzących zarówno do poprawienia poziomu bezpieczeństwa w mieście, jak i ułatwienia komunikacji pomiędzy policją, a przedstawicielami społeczeństwa.

 

Warto zaznaczyć, że współpraca z władzami samorządowymi układała się pomyślnie do momentu, gdy funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Nowego Miasta nad Pilicą objęła Barbara G., a funkcję Członka Zarządu Powiatu Grójeckiego Krzysztof F.

 

Zdaniem p. Komendanta przyczyny konfliktu można upatrywać w kilkukrotnych rutynowych kontrolach drogowych o charakterze prewencyjnym Pani Burmistrz i Pana Członka Zarządu, przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Biorąc pod uwagę, iż skontrolowani poruszali się pojazdami w późnych godzinach wieczornych, nie można zgodzić się z zarzutami postawionymi p. Dobroszowi, iż kontrole mają na celu nękanie oraz zastraszanie wysoko postawionych urzędników oraz ich rodzin.

 

Istotną rolę w „szykanowaniu” p. Burmistrz odegrała kontrola drogowa jej nieletniego syna, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Burmistrz zarzuciła p. Dobroszowi zaprzepaszczenie kariery syna…

 

I wtedy rozpoczęło się składanie przez p. Burmistrz wiele skarg na Kierownika Komendy Policji, zarzucając mu korupcję. Kobieta podjęła również wiele działań, zmierzających do usunięcia winowajcy ze stanowiska.

 

Janusz Dobrosz był stale oskarżany o zaniedbywanie swoich obowiązków, jak również o nieprawidłowe działanie całej jednostki policyjnej – m.in. Burmistrz podczas sesji Rady Miasta, wytykała oskarżycielowi brak odpowiednich kompetencji oraz niewłaściwe dysponowanie funduszami policji, sugerując złożenie dymisji.

 

Jednakże nie były to jedyne oskarżenia kierowane pod adresem Kierownika Komendy Policji. P. Dobrosz zwrócił się do władz lokalnych o dofinansowanie zakupu radiowozu, niezbędnego do niezwłocznego interweniowania w sytuacjach kryzysowych w Nowym Mieście. Wszelkie rozmowy o charakterze informacyjnym, zostały potraktowane jako naciski na Radnych w celu wymuszenia zakupu. Burmistrz stwierdziła, iż pomoc finansowa gminy byłaby przestępstwem, tym samym zarzucając nie tylko p. Dobroszowi nakłanianie do czynu zabronionego, ale również władzom lokalnym innych miast, popełnienie tego przestępstwa. Finalnie jednak stwierdziła, iż Urząd nie dysponuje takimi środkami.

 

Chyba najbardziej komicznym z oskarżeń było oskarżenie Komendanta o rzekome przyjęcie łapówki poprzez sprezentowanie mu hot doga, który następnie został spożyty na miejscu.

 

Co więcej – gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą i podczas rutynowych czynności sprawdzających, okazało się, iż sama Burmistrz Nowego Miasta na Pilicą postąpiła niezgodnie z obowiązującym prawem. A dokładniej – fontanna usytuowana na Pl. Kościuszki została wybudowana wbrew obowiązującym procedurom budowlanym, co zostało stwierdzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grójcu. Postępowanie karne w sprawie samowoli budowlanej zostało warunkowo umorzone, gdyż uniemożliwiłoby ubieganie się przez Barbarę G. o stanowisko w kolejnej kadencji. Na jakiej podstawie umorzono… można się jedynie domyślać w jakich okolicznościach udało się wynegocjować taką decyzję, ale ptaszki ćwierkają, że p. Burmistrz ma świetne kontakty z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, który nota bene został nawet Honorowym Obywatelem Nowego Miasta na Pilicą.

 

A fontannę wartą 40 tysięcy złotych zastąpiono nową, wartą ponad dwa razy tyle. Poprzednia posłużyła za doniczkę…

 

Dla złagodzenia konfliktu wielokrotnie podejmowano próby przeniesienia do innej jednostki p. Dobrosza, jednakże on odmawiał, nie poddając się presji oraz kontynuując wykonywanie swojej pracy.

 

Oczywiście zaistniała sytuacja miała negatywny wpływ na funkcjonowanie rodziny p. Dobrosza. Żona Kierownika Komendy Policji pracowała w Starostwie, a zatem sprawa oskarżeń męża, wywierała swoje skutki w jej miejscu pracy. Oczywiście na każdy kroku utrudniano córce budowę własnej działalności gospodarczej. „Oberwało się” także matce p. Janusza, której odmówiono wręczenia Prezydenckiego Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie ( po wielu perypetiach, medal został wręczony przez samego Wojewodę ).

 

Obecnie toczy się postępowanie cywilne przed Sądem Okręgowym w Radomiu z powództwa p. Janusza Dobrosza, który domaga się przeprosin za wszelkie bezzasadne oskarżenia oraz przeznaczenie 5 tysięcy złotych na rzecz wdów po poległych funkcjonariuszach policji.

 

Janusz Dobrosz w swoich działaniach wielokrotnie podkreślał, iż zależy mu na tym, aby oczyścić dobre imię policji w Nowym Mieście nad Pilicą, gdyż lokalne władze dążyły do zdyskredytowania go i podległych mu policjantów w oczach ich przełożonych, opinii publicznej oraz społeczności lokalnej.

 

Poniżej zamieszczam skan zawiadomienia o przestępstwie złożonym przez p. Janusza Dobrosza i innego policjanta.

 

Będziemy informować o dalszej współpracy Władz Gminy z lokalną Policją.

 

 

Maciej Lisowski

Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

 

współpraca

Monika Kryk

Zawiadomienie o przestępstwie złożone przez Janusza Dobrosza i innego policjanta.