Tymczasowe zawieszenie, odpowiedzialna decyzja

Informujemy, że w związku z osobistym zaangażowaniem w trwającą kampanię parlamentarną, pan Andrzej Voigt, członek Rady Fundacji LEX NOSTRA, podjął decyzję o zawieszeniu swojej aktywności i członkostwa w Radzie Fundacji do dnia 31.10.2015 r. Władze Fundacji ze zrozumieniem przyjmują odpowiedzialną decyzję pana Voigta, traktując ją jako działanie wspierające apolityczność Fundacji LEX NOSTRA.