Fundacja LEX NOSTRA a pytania o wpłaty

W związku z kierowanymi do Fundacji LEX NOSTRA pytaniami informujemy, że Fundacja nie przyjmuje żadnych wpłat związanych z trwającą kampanią parlamentarną. Fundacja LEX NOSTRA nie jest uczestnikiem kampanii parlamentarnej. Wszystkie wpłaty kierowane do Fundacji, związane z kampanią a nie celami statutowymi Fundacji LEX NOSTRA, będą zwracane darczyńcom.

Maciej Lisowski

Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA