Fundacja LEX NOSTRA to przykład rzetelnej obywatelskiej postawy wobec szerzącego się bezprawia i znieczulicy na los poszkodowanych Polaków. Od lat, kompetentnie i skutecznie Fundacja walczy o prawdę i sprawiedliwość. Szczere wyrazy uznania i podziękowania składam na ręce Pana Macieja Lisowskiego i jego współpracowników. Życzę wytrwałości w dalszym działaniu. Ku Chwale Ojczyzny! Marek Jerzy Toczek