Jak poprzednie kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości niszczyło Fundację LEX NOSTRA.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do niedawno powielonych, nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomych nieprawidłowości w udzielaniu pomocy osobom pokrzywdzonym, realizowanym przez Fundację LEX NOSTRA ze środków tzw. Funduszu Sprawiedliwości, przypominam że zarówno kontrola Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i prokuratury nie stwierdziła przestępstw w zakresie powierzenia realizacji zadania jak i rozliczenia finansowego realizacji zadania (czyli po prostu nie stwierdzono kradzieży pieniędzy).

W ramach zrealizowanego zadania pomogliśmy 1537 osobom.

Pomimo bezpodstawnego zerwania przez poprzednie kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 28 marca 2021r. umowy i nie wypłacenia środków za cały 2021r., Fundacja LEX NOSTRA za pożyczone z banku przez osoby fizyczne (Członków Zarządu) pieniądze, do 31 grudnia 2021r. (data końca obowiązywania umowy) nadal pomagała osobom pokrzywdzonym.

Wielokrotnie publicznie zgłaszane przez Zarząd Fundacji LEX NOSTRA nieprawidłowości w sposobie rozstrzygania konkursów z tzw. Funduszu Sprawiedliwości spowodowały liczne, wieloletnie szykany ze strony poprzedniego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jedną z nich było zapewne skierowane przez poprzednie kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Zarząd Fundacji LEX NOSTRA w związku z realizacją zadania z tzw. Funduszu Sprawiedliwości.

Dopiero po zmianach personalnych w prokuraturze i wyroku WSA zostało nam udostępnione Postanowienie o umorzeniu postępowania wraz z uzasadnieniem.

Pomimo wielomiesięcznego śledztwa, nawet kontrolowana przez ówczesną władzę prokuratura nie doszukała się śladu jakiegokolwiek przestępstwa w działaniu Zarządu Fundacji LEX NOSTRA.

Podobnych działań przez poprzednie kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości na szkodę Fundacji LEX NOSTRA było jeszcze wiele. Będziemy je publikować.

Z poważaniem.

Maciej Lisowski

Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

Postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie.