Kornel Morawiecki zawiadamiał prokuraturę o nieprawidłowościach w Funduszu Sprawiedliwości!

Szanowni Państwo,

Fundacja LEX NOSTRA od 2017 roku wielokrotnie zadawała pytania w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu tzw. „Funduszu Sprawiedliwości” działającego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W wyniku tej działalności Fundacja LEX NOSTRA była systematycznie niszczona zarówno przez poprzednie kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i przez niektórych „dziennikarzy”, którzy nadal rozpowszechniają oszczerstwa, manipulacje i ordynarne kłamstwa.

Będziemy podawać tylko fakty potwierdzone dokumentami, związane z funkcjonowaniem działającego od 2012 roku „Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”, który Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 roku przyjął nazwę: „Fundusz Sprawiedliwości”.

Co prawda przed 2015 rokiem także miały miejsce skandaliczne decyzje w sprawie finansowania niektórych organizacji (o tym później), ale po dokonaniu praktycznie zmiany ustawy aktem prawnym niższej rangi – rozporządzeniem, co już samo w sobie było złamaniem prawa, do „przedziwnych” organizacji popłynęła rzeka pieniędzy…

Na początek:

1.    Zawiadomienie z dnia 13 lutego 2019r. złożone do Prokuratury Okręgowej w Warszawie złożone przez Kornela Morawieckiego.

Kornel Morawiecki Zawiadomienie do prok MS 13 02 2019

 

 

 

 

 

 

2.    Interpelacja nr 31995 z dnia 16 czerwca 2019r. wniesiona przez Kornela Morawieckiego do Ministra Sprawiedliwości w sprawie otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

Interpelacja nr 31995 – tekst – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BDHBHS

Zawiadomienie z Biura Poselskiego Kornela Morawickiego w Warszawie, mieszczącego się obok siedziby Fundacji LEX NOSTRA, wprost sugerowało kto mógł sporządzić jego treść.

Analogiczna sytuacja była z Interpelacją.

Fundacja LEX NOSTRA stała się wrogiem kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, ale to już w następnych odsłonach.

 

Zapraszam również do obserwowania strony: https://www.funduszsprawiedliwosci.org/

Z poważaniem

Maciej Lisowski

Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

kontakt w sprawie Funduszu Sprawiedliwości – funduszsprawiedliwosci@lexnostra.pl