Coraz częściej ludzie manipulują informacją. Tworzy się pozory prawdy, nagłaśnia, aby ta rzekoma prawda miała takie, jakie powinno być jej oblicze, a nie jakie w rzeczywistości jest. Ofiara z ułomności ludzkiej czasami popełni jeden niemierzący w ludzi błąd, a krzywdziciele popełniają je często, bezkarnie motywowani skrzywionym poczuciem sprawiedliwości jedynie dla swoich, niszcząc innych także obrazliwymi epitetami, wiedząc, że nic im się nie stanie, bo są solidarną grupą z tytułami i plecami wyżej postawionych osób, o wątpliwej moralności , więc śmieją się za plecami swoich ofiar,będąc świadomi, że to oni kształtują ogólnie rozumiany światopogląd. Podczas obchodów 30 rocznicy śmierci błogosławionego ks. Popiełuszki biskup Zawitkowski powiedział ważne słowa : nie głaskajcie zła, bo wychowacie ideologicznie uświadomioną bestię. Na szczęście zło jest jedynie inteligentne, ale – na chwałę Pana Boga – wcale nie mądre. Mistyczka Sw. Faustyna Kowalska powiedziała, że po śmierci człowiek będzie cierpiał te krzywdy, które innym za życia wyrządził.
Dobrze, że jesteście na straży tych, którzy nie mają gdzie i do kogo…
Niech Pan Bóg zawsze błogosławi darem rozeznawania, odwagą i determinacją!