Szanowny Panie,
Z informacji, które dotarły do mnie do tej pory, wnoszę, że Pana Fundacja jest niezmiernie pożyteczna, gduż bierze w obronę ludzi pokrzywdzonych przez panoszące się ZŁO
i niesprawiedliwe decyzje polskich władz różnych szczebli.
Życzę wszystkim Członkom Fundacji dużo zdrowia, wytrwałości i sukcesów w pracy wolnej
od jakichkolwiek ograniczeń.
Z wyrazami szczerego szacunku
Marek Piotrowski, Warszawa