Bardzo się cieszę, że istnieje LEX NOSTRA. Doceniają cele i działania fundacji.