Fundacja dla zwykych ludzi

Fundacja Macieja Lisowskiego jest jak najbardziej wksazanym organem pozarządowym w walce z bezprawiem sądowniczym i prokuratorskim i wszelkim innym.
Jakoś dziwnie w naszym pięknym kraju,próbuje się ludzi działających na rzecz dobra innych dyskredytować.Dlatego każdy uczulony na zaleawający nas ze wszechmiar zalew niesprawiedliwości,niuczciwości, powinien wpisać sobie w podstawowe obowiązki wspieranie takich akcji.
Popieram