Potrzebna Fundacja

Wymiar sprawiedliwości, prokuratura, sądy to najsłabsze ogniowo władzy, razi brakiem kompetencji, korupcją, układami. Dlatego Fundacja takie, obserwujące działania tak zwanego wymiaru sprawiedliwości są bardzo potrzebne. Praca Fundacji zasługuje na szacunek.