Fundacja LEX NOSTRA i parlamentarzyści tworzą Zespół na rzecz wrześniowego referendum!

27 lipca w konferencyjnej sali Sejmu RP oficjalnie zaprezentowano plan pracy i założenia działań powołanego kilka dni wcześniej Parlamentarnego Zespołu ds. Referendum Ustrojowego. Stworzenie Zespołu jest skutkiem współpracy parlamentarzystów z Fundacją LEX NOSTRA, która już od jakiegoś czasu nawołuje do rzetelnej publicznej debaty na temat istoty wrześniowego referendum, a na apel której pozytywnie odpowiedzieli parlamentarzyści. W konferencji brali udział m.in. przewodniczący zespołu poseł Tomasz Górski (do zespołu weszli też posłowie Zbigniew Girzyński i Adam Rogacki) oraz reprezentanci Fundacji LEX NOSTRA. Zapraszamy do zapoznania się z całością konferencji.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#C14278F7EC8A3C68C1257E8F0024C8E3

UWAGA: zapis konferencji startuje kilka sekund po wejściu na link, prosimy o cierpliwość.