Czy ktoś podszywa się pod Fundację LEX NOSTRA?

W związku z docierającymi do nas informacjami o aktywności osób podszywających się pod reprezentantów Fundacji LEX NOSTRA informujemy, że osoby takie działają bez upoważnienia władz Fundacji. Podkreślamy zarazem, że wszelkie spotkania odbywają się w siedzibie Fundacji. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności kontaktującej się z Państwem w imieniu Fundacji LEX NOSTRA osoby, weryfikacji prosimy dokonywać w siedzibie Fundacji pod nr tel. 22 412 70 02.

Zespół Fundacji LEX NOSTRA