Referendum: Fundacja LEX NOSTRA – zgłoszenia do Komisji!

W związku z wyznaczonym na 6 września 2015 roku ogólnopolskim referendum informujemy, że Fundacja LEX NOSTRA dokonała skutecznego zgłoszenia i jest w gronie zatwierdzonych przez Państwową Komisję Wyborczą podmiotów uczestniczących w kampanii referendalnej.

Tym samym Fundacja ma prawo do wyznaczenia swoich przedstawicieli do składów obwodowych komisji referendalnych nadzorujących przebieg głosowania i liczących głosy w całej Polsce.

Chętnych do otrzymania upoważnień do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji prosimy o kontakt mailowy na adres referendum@lexnostra.pl lub o kontakt smsowy pod nr tel 664 636 234. W treści zgłoszenia prosimy zawrzeć swoje imiona i nazwisko, dane adresowe i korespondencyjne, PESEL, nr dowodu osobistego, miejscowość ujęcia w spisie wyborców, telefoniczny nr kontaktowy, spis gmin i powiatów na terenie których chcecie Państwo dokonać zgłoszenia osób do komisji obwodowych. Prosimy o przesyłanie precyzyjnych danych. Jednocześnie, w związku z kosztami ponoszonymi przez Fundację (pocztowe wysyłki upoważnień itd.), apelujemy o dobrowolne i nieobowiązkowe datki na rzecz Fundacji LEX NOSTRA (https://fundacja.lexnostra.pl/pomoz-fundacji-lex-nostra/). Zgłoszenia przyjmujemy do wtorku 4 sierpnia, do godz. 20.