Oświadczenie Fundacji LEX NOSTRA na temat sprawy sporu o akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej

W „Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł pod tytułem „Trwa spór o akcje dla emerytów. Fundacja kontra JSW”. Przedstawione w nim informacje wymagają jednak wyjaśnienia. Niniejsze oświadczenie przedstawia jedyne obowiązujące stanowisko Fundacji LEX NOSTRA w tej sprawie.

W lipcu 2011 roku Jastrzębska Spółka Węglowa zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. Pod koniec tego samego roku firma rozpoczęła rozdzielanie pakietów darmowych akcji wśród swoich pracowników. Wszyscy uprawnieni do ich otrzymania powinni – tak wynika ze stanowiska JSW – potwierdzić wolę ich przyjęcia. Część z górników jednak tego nie zrobiła.

JSW uważa, że górnicy zostali prawidłowo poinformowani o swoich prawach i obowiązkach. Według „Gazety Wyborczej” Fundacja LEX NOSTRA reprezentuje tych z nich, którzy w związku z nieotrzymaniem akcji czują się poszkodowani. W artykule pada stwierdzenie, że „prawnicy fundacji (LEX NOSTRA) wytoczyli proces Ministerstwu Skarbu i górniczej spółce”, żądając w imieniu jednego z górników odszkodowania.

Szanowni Państwo!

Fundacja LEX NOSTRA popiera roszczenia poszkodowanych. Sprawy górników i pracowników całego polskiego przemysłu są nam bardzo bliskie, dlatego angażujemy się w inicjatywy, które zmierzają do obrony ich interesów. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy służyć im wiedzą i doświadczeniem oraz wspierać ich medialnie.

Wszelkie działania tego typu poprowadzimy oczywiście nieodpłatnie.

Podkreślamy jednak, że wbrew informacjom zawartym w artykule:

– Fundacja LEX NOSTRA ani jej prawnicy nie są stroną w sprawie;

– Fundacja LEX NOSTRA oraz jej prawnicy nie składali pozwu o którym mowa w artykule, ani też żadnego innego pozwu w tej sprawie – pozew złożyła adwokat prowadząca Kancelarię Adwokacką w Katowicach;

– Fundacja LEX NOSTRA ani jej prawnicy nie reprezentują górników w przedmiotowej sprawie – reprezentuje ich adwokat prowadząca Kancelarię Adwokacką w Katowicach.

Maciej Lisowski,

Dyrektor i Fundator Fundacji LEX NOSTRA