Zasady przedruku i wykorzystania tekstów

Serwis Fundacji LEX NOSTRA jest zarejestrowanym tytułem prasowym i jako taki podlega pełnej ochronie wynikającej z postanowień prawa prasowego. Ponadto zgodnie z polskim ustawodawstwem wszelkie zamieszczone w nim treści chronione są prawami autorskimi.

Wykorzystanie zamieszczonych w serwisie „Fundacja LEX NOSTRA” treści bez pisemnego zezwolenia Dyrektora Fundacji jest zabronione. Przedruk, kopiowanie i zwielokrotnianie w inne sposoby – włączając w to publikację w formie papierowej, jak i w internecie oraz na wszelkich nośnikach elektronicznych – jest naruszeniem prawa i skutkuje podjęciem kroków prawnych.

Wyjęte z powyższego postanowienia są artykuły zamieszczone w kategorii „Artykuły do przedruku” oraz inne wiadomości i pliki (oznaczone jako „do pobrania” lub „do przedruku”) zamieszczone w dziale „Dla mediów” i jego podkategoriach. Te materiały mogą być bez przeszkód powielane i publikowane w dowolnych mediach – zarówno „tradycyjnych”, jak i internetowych, w tym na stronach prywatnych – bez konieczności uzyskania odrębnego zezwolenia. Warunkiem publikacji jest podanie źródła pochodzenia tekstu.

Sposób oznaczenia źródła pochodzenia tekstu:

W przypadku publikacji papierowych lub telewizyjnych: adnotacja „źródło: Fundacja LEX NOSTRA/fundacja.lexnostra.pl”

W przypadku publikacji radiowych: podanie informacji o treści „artykuł pochodzi ze strony Fundacji LEX NOSTRA mieszczącej się pod adresem https://fundacja.lexnostra.pl” lub podobnej jednoznacznie wskazującej na pochodzenie tekstu i zawierającej nazwę Fundacji oraz jej adres internetowy

W przypadku publikacji w formie elektronicznej: podanie informacji o treści: „źródło: Fundacja LEX NOSTRA”, gdzie słowa „Fundacja LEX NOSTRA” stanowią bezpośredni odnośnik (hyperlink) do strony internetowej https://fundacja.lexnostra.pl

W przypadku wszelkich pytań, wątpliwości lub chęci wykorzystania publikowanych na naszej stronie tekstów w sposób inny od określonego powyżej, prosimy o bezpośredni kontakt z nami.