Witold Szarin Michałowski

Witold Szarin MIchałowski
Członek Rady Programowej Fundacji LEX NOSTRA

Urodzony 23 sierpnia 1939 w Warszawie. Jako polski inżynier nadzorował budowy rurociągów przesyłowych w wielu państwach Europy, Azji, Afryki i Ameryki, ekspert w dziedzinie geopolityki paliwowo – energetycznej, współzałożyciel i Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Liga Konsumentów Energii., pisarz, dziennikarz, podróżnik, i publicysta.

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. W 1967 kierował I Polską Wyprawą w Góry Mongolskiego Ałtaju. Od 1968 r. zawodowo zajmuje się budową rurociągów ropy naftowej i gazu. Był w tym czasie m.in. szefem nadzoru inwestorskiego II nitki rurociągu PRZYJAŹŃ i rurociągu PÓŁNOCNEGO w HYDROBUDOWIE – 6, dyrektorem ds. Inwestycji rurociągowych na terenie b. ZSRR w B.K.D.E. INSTALEXPORT oraz szefem nadzoru budowy gazociągu BOISBRIAND – MONTREAL w Kanadzie i rurociągu naftowego WARRI-MAIDOGURI w Nigerii. Pracował również przy instalacjach naftowych między innymi w Iranie, Iraku i Libii. Uczestniczył w pracach przy projektowaniu i budowie rakiety Meteor 2 – jedynej jak dotąd polskiej rakiety, która dotarła w kosmo. Był doradcą sejmowej komisji gospodarki, pełnomocnikiem ministra ochrony środowiska ZNiL ds. Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpat Wschodnich. Jest członkiem Polskiego Komitetu ds. Gospodarki Energetycznej FSNT Naczelnej Organizacji Technicznej.

Jako pierwszy w Polsce w roku 1976 publicznie na łamach „Przeglądu Technicznego” podjął temat budowy terminali LNG (terminale na gaz skroplony), wskutek interwencji ZSRR zakazano mu dalszych publikacji na ten temat.

Od roku 1995 pełni funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Rurociągi” (do sierpnia 2011 ukazały się 63 numery).

Współzałożyciel i Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Liga Konsumentów Energii – organizację lobbującą na rzecz suwerenności paliwowo – energetycznej Polski.

Wraz z Piotrem Malczewskim został wyróżniony Kolosami 2000 za dotarcie do Kraju Urianchajskiego w centralnej Azji i powtórzenie trasy wyprawy Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego z 1920. Przebywał na kontraktach między innymi w Iranie, Iraku, Libii, Nigerii, ZSRR i Kanadzie.

W 1992 założył Fundację Odysseum – Ośrodek Dokumentacji Dokonań Polaków w Świecie, działającą pod patronatem Muzeum Azji i Pacyfiku. Jest członkiem Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Publikuje m.in. w „Obywatelu”, „Nasz Dziennik”, „Nasza Polska” a także innych pismach. Jest również stałym komentatorem w Radio Maryja i Telewizji Trwam oraz okazyjnie w innych mediach o zasięgu ogólnopolskim między innymi w Polskim Radio Program III.

Był współautorem pierwszej konstytucji programowej i podstaw ideologicznych Samoobrony RP. Przez wiele lat doradzał przewodniczącemu tej partii Andrzejowi Lepperowi. Zasiadał w zarządzie regionalnym Związku Zawodowego „Samoobrona”.. W wyborach samorządowych w 2002 kandydował do sejmiku mazowieckiego z listy Samoobrony RP. W sierpniu 2005 wystąpił z tej partii. W wyborach parlamentarnych w 2005 bez powodzenia kandydował do Sejmu z listy Platformy Janusza Korwin-Mikkego w okręgu płockim