Leszek Lewoc

Leszek Lewoc
Członek Rady Fundacji

Urodzony 8 czerwca 1959 w Olecku. Żonaty czwórka dzieci. Syn Tomasz kapłan Diecezji Ełckiej, córki: Agnieszka- muzyk absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku, Joanna- studentka 3-go roku Uniwersytetu Warszawskiego , Magdalena –studentka 1-go roku Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Wykształcenie:

Instytut Wyższej Kultury religijnej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie (1987)

Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie (1990)

Podyplomowe Studium Organizacji Pomocy Społecznej przy Uniwersytecie w Białymstoku (2004)

Działalność parlamentarna:

1991-93  –  Senator RP
pracował w komisji Obrony Narodowej, Praw Człowieka i Praworządności
autor inicjatywy ustawodawczej Senatu RP- Projekt ustawy zmieniającej ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Działalność społeczna:

Od 1981 –   Członek NSZZ  „Solidarność”
1989-95 –    Członek władz Zarządu Regionu ,,Pojezierze”. Pełnił funkcję: rzecznika prasowego, redaktora naczelnego biuletynu ,, Głos pojezierza”, sekretarza, zastępcy  przewodniczącego
od 1989 – Członek ( założyciel) Stowarzyszenia ,, Gaudium et spes”
zaangażowany  w sprawy tworzenia Wyższej Szkoły   Służby Społecznej w Suwałkach
1990-2002- Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Suwałkach i Białymstoku
1999-2016 –Prezes Wojewódzkiej Federacji Sportu w Białymstoku

Działalność samorządowa

1994-98 – radny Rady Miejskiej w Suwałkach
–  przewodniczący Klubu Chrześcijańskiego
– członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Problematyki Społecznej oraz Komisji Oświaty i Wychowania
1998-99 – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego
– v-ce przewodniczący sejmiku

Działalność zawodowa:

Od 25 lat-   pracuje w samorządzie terytorialnym na kierowniczych stanowiskach
1999-2001- v-ce Wojewoda Podlaski w rządzie Jerzego Buzka
.
od 01.09.2014 – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

Za swoją wieloletnią działalność wielokrotnie wyróżniany i  odznaczany

2013- odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności państwowej, publicznej i społecznej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

W 2016r. – Krzyżem Wolności i Solidarności za działalność w strukturach opozycji niepodległościowej  w latach 1981-1989

Posiada status działacza opozycji antykomunistycznej